איך מזהים נביא אמת

קוד: איך מזהים נביא אמת בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל:

  • [סיכום שלדיון בפורום "דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא" ]

    התורה נותנת סמכות רבה לנביא, ולכן חשוב לדעת מיהו נביא - איך מזהים נביא אמת?