> > >' > '> > >> >

"

: " "

:

:

:

" , " . - .

.

, , ,  28: " וֹשׁ שׁ, וּשׁ תּבּ תּוּ";  1: "כּ אָ ' שׁוֹ וֹשׁ שׁ תּ וֹ, גּוֹיִ וּ תּ, תּ דּיִ וּשׁ יִסּוּ".

. , . , ,  21: " דּיּ שׁ אַ וֹשׁ", 29: "יּ דּ בּוּ דּשׁ וּוּ כּוֹשׁ []",  1: "בּשׁ שׁוֹשׁ וֹשׁ פּ, דּ יּ...".

, , , 22-23: "וּשׁ אַ וֹשׁ פּ, וֹ דּ ' בּ יִוּ, ' וּ כּוֹשׁ פּ, יּ וֹ בּ וּוֹ בּתּ : כּ אָ כּוֹשׁ פּ כּ וֹ אָ ' שּׁיִ וּ וֹ וֹ יִ בּוּשׁ שׁ בּוּ כּ מּוֹ ' מּוֹ " ().

(), ' , 8: "יּוֹ כּוֹשׁ פּ גּבּ יּפּ שׁשׁבּצּ נּשׂ וּ" ().  , , , , 7: "יּתּוּ שׁ וּ וּשׁתּ שׁ צּ צּ, לּוֹ וֹ כּשׁוֹ כּוֹשׁ" ().  ( ) , , " . , ,  5-7: " וֹ , כּ כּוֹשׁ פּ, וּ דּשׁ פּ. וּוּ שׁוֹשׁ בּלּ וּוֹ כּוּ שׂ שׁ וּ וּשׁ. ...".

(Kurus; s ).

, , . , - .  , , .

.

. 62, , 1: "שׁ [] בּ וּ כּ שׁ שׁתּ תּ. דּשׁ וּ שׁדּפּיּ אָ שׂ דּ בּ וּ" (). , , . , 29: "יּ דּ בּוּ דּשׁ וּוּ כּוֹשׁ []". , , 1: "בּשׁ אַ שׁ בּ שׁוֹשׁ זּ שׁ וּ כּשׂדּ" ().  1: " בּשׁ אַ שׁ מּ וּוֹ וֹ".

- ; , 1: "בּשׁ שׁתּיִ מּ... ' בּ גּ נּ בּ בּ שׁאַתּ פּ וּ וֹשׁ בּ וֹ כּ גּוֹ...". 15, 10.   , 1: "בּשׁ שּׁ בּשׁ שׁתּיִ ' בּ בּ בּ דּוֹ נּ ", 7, 1: " בּשׁ אַבּ מּ ' בּאַבּ שׁ תּשׁ בּ". 

. , , , 5-7: " וֹ , כּ כּוֹשׁ פּ, וּ דּשׁ פּ. וּוּ שׁוֹשׁ בּלּ וּוֹ כּוּ שׂ שׁ וּ וּשׁ. ...". , 24: "בּיִ בּ בּ דּ בּוּשׁ בּ שׁ תּתּ וּ דּשׁ", , 1: "בּ גּ [] וּ דּוֹ [] וּ דּ וּ וּוּשׁ בּשׁ הּ יִשׂ וֹ". - , , 1: "בּיִ דּשׁ כּ שׂ וּקּוּ בּ יּ דּ יּ תּמּ בּ", , , : , , , 14: "שׂ וּ בּיִ וּ בּוּאַ גּ [] וּ בּ דּוֹ, וּוֹ שׁוּ הּ יִשׂ, וּטּ כּוֹשׁ, שׁ, אַתּשׁשׂתּ פּ".  , , 15: "שׁ בּ וֹ תּ , דּ שׁ שׁ וּ דּשׁ".

22: "יּ בּ שׁ וֹ וֹ דּוּ כּוּ שׁ אָוֹ כּ וּ דּשׁ פּ".

(Darayavaus):

, , , . , , "", , . , . , . , .

, , , -37 (29 8 ). : , ( , ").

" - , " ( , ); ( , ").

.

1: "שׁוֹשׁשׁוֹשׁ מּ דּוּ כּוּשׁ שׁ שׂ וּאָ " (). , :

, , 1: "בּשׁ אַ שׁ בּ שׁוֹשׁ זּ שׁ וּ כּשׂדּ" ();

, , 5-7: " וֹ , כּ כּוֹשׁ פּ, וּ דּשׁ פּ. וּוּ שׁוֹשׁ בּלּ וּוֹ כּוּ שׂ שׁ וּ וּשׁ. ...".

, - (Xsaya-rsa; ""):

. . ".

.

( ) .

(-, ), ,  7: "אַתּשׁשׂתּ כּ בּשׁ וּשׁאָ כּ [אַתּשׁשׂתּ] פּ..." (),  23: "יִ דּ פּשׁ שׁתּ דּ [אַתּשׁשׂתּ] כּ וּ שׁשׁ וּוֹ וּ וּ וּשׁ וּ, וּטּוּ מּוֹ בּ יִ".   , , , , , 14: "שׂ וּ בּיִ וּ בּוּאַ גּ [] וּ בּ דּוֹ וּוֹ שׁוּ הּ יִשׂ וּטּ כּוֹשׁ שׁ אַתּשׁשׂתּ".

(-), , 1: "אַ דּ לּ בּוּ אַתּשׁתּ פּ, בּ שׂ בּ בּ יּ...". : , . 7: "יּוּ בּ יִשׂ וּ כּ יּ שׁ שּׁ נּ וּשׁ בּשׁ שׁ אַתּשׁתּ" (), 11: " פּשׁ נּשׁתּ שׁ מּ אַתּשׁתּ כּ סּ דּ ' קּ יִשׂ...", 1: "לּ שׁ שׂ מּ בּוּ אַתּשׁתּ מּ בּ", 1: " בּשׁ שׁ שׂ אַתּשׁתּ מּ יִ שּׂ יּיִ תּ מּ יִ " (),  14: "גּ יּוֹ שׁ וּ וֹ פּ בּ וּ שּׁ שׂ שׁ שׁשׁ וּשׁתּיִ אַתּשׁתּ מּ שׁ שׁתּ שׂ אַ פּ אָתּ" (),  6: "וּ יִ בּוּשׁ כּ בּשׁ שׁשׁ וּשׁתּיִ אַתּשׁתּ בּ בּ מּ וּ שׁאַתּ מּ". 7 32 .

(Artaxsaca, ""):

- , , , .

- -, , . ".