> > >
> > >> '>

: "

:

: -

:

" ":

", 20: "תּשׁאַ לּ וֹ מּ תּתּ".

: " ( )"

, .

- ":
, .
, " " ( ) .
", .

, , , "" ,
, , ' .
, ,
, .

    ,
" , 7: " דּ, אַשׁפּ"           

                     

                                       -