מידת התקוה, עידוד, אל ייאוש

קוד: מידת התקוה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות