שערך כעדר העזים שגלשו מהר הגלעד

מאת: אראל

שיר השירים ד1: " הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי, הִנָּךְ יָפָה, עֵינַיִךְ יוֹנִים;   מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ שַׂעְרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים שֶׁגָּלְשׁוּ מֵהַר גִּלְעָד "

החתן משבח את עיניה של כלתו כמו ב שיר השירים א15: " הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים " ( פירוט);

בהמשך הוא משבח את שערה:

צמה היא מעין כיסוי ראש לאשה, " לשון דבר המצמצם השער שלא יפריח לצאת, וזו היא השבכה והקישורים " ( רש"י) .   מבעד לצמתך אפשר לראות את  שערך , ודווקא השער הזה - הצנוע והמוסתר בחלקו - הוא יפה ומושך.

מתחת לכיסוי הראש, השער גולש ויורד כלפי מטה ומכסה את הצואר, והוא דומה לעדר גדול של עיזים הגולשות ויורדות מראש הר הגלעד ומכסות את המדרון.

הקבלות

עיזים וכבשים

השער נמשל לעיזים גם כאן וגם ב שיר השירים ו5: " הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני, שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד ". לעומת זאת, השיניים נמשלו לעדר של קצובות / רחלים (כבשים), שיר השירים ד2: " שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכלם מתאימות ושכלה אין בהם ", שיר השירים ו6: " שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכלם מתאימות ושכלה אין בהם ". מדוע?

1. בגלל הצבע:  השער הוא כהה - שחור או חום - כשער העיזים ; השיניים הן בהירות ולבנות, כשער של הרחלים .

2. בגלל התנועה: השער גלי, גולש, קופץ ומתנועע כמו העיזים הקופצניות;   השיניים הן יציבות ומסודרות כמו הרחלים השקטות  (ע"פ דעת מקרא) .

3. בגלל הטיפוח: השער הוא מסורק כמו העיזים , " שער ראשך היה מאז סרוק ומבהיק כשער עדר העיזים, אשר נמרטו ונסרקו בענפי הקוצים ברדתם ממקום מרעיתם מהר גלעד, וכאילו נסרקו במסרק " (מצודת דוד) ;   השיניים הן רחוצות ונקיות כמו הרחלים .

ראו: פסוקים נוספים שממשילים את הכלה לצאן.

הר הגלעד

הר הגלעד היה מקום מקנה, במדבר לב1: " ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה ", מיכה ז14: " רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל, ירעו בשן וגלעד כימי עולם ".    מדוע נזכר כאן דווקא הר הגלעד?

1. על-פי הפשט, החתן והכלה נמצאים במקום שבו רואים את הר הגלעד מרחוק - אולי עין גדי (ראו האם שיר-השירים נתחבר בעין גדי? / לאה מזור).

2. ועל-פי המשל, הר הגלעד מזכיר אירוע חשוב בתולדות ישראל - הברית בין יעקב ובניו לבין לבן ובניו אשר קבעה את הגבול בין ישראל לבין ארם, בראשית לא23: " ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד ", בראשית לא48: " ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד ". השער הוא משל לאנשים הפשוטים ביותר בעם ישראל - ההמונים הדקים והחלשים כמו שערות: " אף הרקים שבך חביבין עלי כיעקב ובניו, שגלשו לרדת מהר הגלעד כשהשיגם לבן שם " ( רש"י) .

גלעד = שם מקום ושם אדם.

פסוקים נוספים

פסוקים נוספים על עיניים.

שיר השירים של יעקב ורחל.

יוון וישראל: האם היופי חשוב? / חגי הופר.

בבלי ברכות כד א.

רש"י על מלכים א כ כז.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • העינים וחכמת-הפרצוף / מרדכי צבי מאנה: בשיר הנשגב, שיר השירים, טרם יבא האוהב להלל יצורי גו יפתו, יקרא: הנך יפה רעיתי, הנך יפה, עיניך יונים (א' ט"ו), וכן ישנה (ד' א') הינך יפה רעיתי, הנך יפה, עיניך יונים. ורק אחרי כן יבוא  ... ( cache)
 • דף קשר מספר 559 - פרשת עקב: " הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד: שניך כעדר הקצובות שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם: כחוט השני שפתותיך ומדברך  ... ( cache)
 • שיער: ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שער ראשו מאתים שקלים באבן המלך. (שמואל ב יד כו). הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך, שערך  ... ( cache)
 • יהדות - מנהג של קישוט: השיער, ללא קליעתו או סלסולו-תלתלו[3], היה כ "חומר-גלם" בלתי מעובד , שאין-נאה לגלותו. ומצינו במדרש שיר השירים רבה ד,ג על הפסוק " הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך" :. ( cache)
 • קליעת צמות / שזירת צמות: 17 דצמבר 2008 ... " הנך יפה רעיתי, הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד "(שיר השירים, פרק ד פסוק 1 ). " ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שבע  ... ( cache)
 • האישה בסיפורת המקראית- מיתווה: הביטוי, למשל, ב"תמונת הפספורט" שבפרק ד' א-ה הסוקרת את האישה מלמעלה למטה, מן השער ועד תאומי הצביה: "הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך. שערך כעדר העזים  ... ( cache)
 • פרשת לך לך: ביטוי נוסף לגישה זו של הדוד יש למצוא בפסוק הבא: "הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד...". שערה מתואר בדימוי טבעי בעל עצמה רבה,  ... ( cache)
 • הדבוק / ש. אנסקי – בתרגום: ח"נ ביאליק: שומע אתה, ל"שיר-השירים" (מסתכל בעיניים בוערות, מתחיל שלא מדעת לזמר "שיר-השירים") " הנך יפה, רעיתי, הנך יפה, עיניך יונים מבעד לצמתך... שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד, שיניך   ... ( cache)
 • עמדתו של הרב שלמה מלכה בשאלת מקומן של הנשים בחברה היהודית בסודאן ...: וכך ביאר (ד, יפה, עיניך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד״. את הצירוף ״ מבעד לצמתך״: רומז לזה שהאשה הצנועה אינה [עטופה] רעלה ואינה זקוקה לרעלה שתחצוץ  ... ( cache)
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד הר שגלשתם מתוכו עשיתיו גל ועד לאומות העולם. ואי זה זה? זה בית המקדש, שנאמר (תהילים ס"ח) נורא אלוהים ממקדשך. מאיכן מורא  ... ( cache)
 • ‫חתונה בחווה של אליק מכמורת | Facebook‬: "הנך יפה רעיתי,עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד.." Photo: ‎"הנך יפה רעיתי,עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו. Photo. 2Like · Comment ·  ... ( cache)
 • חתונה בחווה של אליק מכמורת | פייסבוק: "הנך יפה רעיתי,עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד.." תמונה: ‏"הנך יפה רעיתי,עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו. תמונה · 2אהבתי · הגב · שתף  ... ( cache)
 • ‎חתונה בחווה של אליק מכמורת‎ - Photos | Facebook: 19 photos. ‎חתונה בחווה של אליק מכמורת‎'s photo. ‎"הנך יפה רעיתי,עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד · "לססתי ברכבי פרעה דימיתיך רעיתי"-שיר השירים. ( cache)
 • באורי אגדות קידושין: ועוד מצינו בפרש"י שה"ש ד, א: "מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד", וז"ל " הדוגמא שדימה כנס"י לכך זו היא, מבפנים למחנותיך ומשכנותיך אף הרקים שבך חביבין עליו כיעקב  ... ( cache)
 • more "לצמתך שערך כעדר העזים ":
 • שירת ארץ ישראל: שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד (ד, א); כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות (שם, ד); יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם... (ו, ד); צוארך כמגדל השן, עיניך ברכות בחשבון על-שער בת-רבים   ... ( cache)
 • "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה...": "שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד ..." - תיאורי האהבה במגילת "שיר השירים" והדימויים המצויים בה לקוחים מחיי הטבע ומהווי חייהם של רועי הצאן. נתוודע אל עולמם המרתק של הרועים   ... ( cache)
 • שמואל הנגיד ודימוייו המקוריים / דוד ילין: שערות היפיפיה הן כעדר העזים שגלשו מהר גלעד (שה"ש ד 1), ושיניה כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה (שם ו 6), ועיני הדוד כיונים על אפיקי מים (שם, ה 12). ובשעה שהשינים הן בפי העברי  ... ( cache)
 • אוגוסט « 2012 « ספר חברה תרבות: היא כל כך אותנטית שאפשר להריח ממנה את ריח ההדסים של בית הכנסת, ולהרגיש ממש את גבינת העזים שגלשו מהר גלעד לפנות הערב שיורד. אין יותר אותנטי מבית כנסת ספרדי, חצי  ... ( cache)
 • שיר געגועים « ספר חברה תרבות: 25 אוגוסט 2012 ... היא כל כך אותנטית שאפשר להריח ממנה את ריח ההדסים של בית הכנסת, ולהרגיש ממש את גבינת העזים שגלשו מהר גלעד לפנות הערב שיורד. אין יותר אותנטי מבית  ... ( cache)
 • נזר הצניעות: התיאור נמצא ב"שיר השירים" (ד`, א`): "שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד ", התורה מכירה את האדם על כל מעמקיו. את עצמנו נכיר רק מתוך דברי התורה והנבואה. אולי משום שאותו רושם,  ... ( cache)
 • יוסי שריד | המשורר והנשיא - הארץ: 26 אפריל 2013 ... למשל שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד ...[ו] שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה.... ", יש דבר כזה? קדימה תראה לי משורר. אם תראה לי גם אני אומר הכיבוש משחית. ( cache)
 • חדשות - יהדות - רבקה יפה nrg - ...מחפש בחורה עם מנטליות: 7 ספטמבר 2005 ... בני הבהיר וכחול העיניים הביא הביתה כלה תימניה. שחורה ונאווה, תלתליה כעדר העזים שגלשו מהר גלעד ושיניה כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה. אני זוכרת איך התבוננתי  ... ( cache)
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: צבעי האהבה בשיר השירים: 20 פברואר 2011 ... [1] ניתן גם לפרש חלק מהתיאורים כמתייחסים למרקם: "שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד " (ד 1), "שפתותיו שושנים" (ה 13) ואף ח 10: "אני חומה ושדי כמגדלות",  ... ( cache)
 • מיום כיפורים זה: 11 אוגוסט 2009 ... לא היינו דנים בו עכשיו אם לכל אב היה זנבנב לא היה צורך לדבר עליו. שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד , 520337 · ירדן ניר-בוכבינדר • בתשובה לחובב אמנות מזדמן  ... ( cache)
 • more "העזים שגלשו מהר גלעד ":

תגובות