נחל עיון בשיר השירים

קוד: ביאור:שיר השירים ד15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שיר השירים ד12: "גַּן נָעוּל אֲחֹתִי כַלָּה, גַּל נָעוּל, מַעְיָן חָתוּם"

שיר השירים ד13: "שְׁלָחַיִךְ פַּרְדֵּס רִמּוֹנִים עִם פְּרִי מְגָדִים, כְּפָרִים עִם נְרָדִים"

שיר השירים ד14: "נֵרְדְּ וְכַרְכֹּם קָנֶה וְקִנָּמוֹן עִם כָּל עֲצֵי לְבוֹנָה, מֹר וַאֲהָלוֹת עִם כָּל רָאשֵׁי בְשָׂמִים"

שיר השירים ד15: "מַעְיַן גַּנִּים, בְּאֵר מַיִם חַיִּים וְנֹזְלִים מִן לְבָנוֹן"

המחשה לפסוקים אלה ניתן לראות ב נחל עיון. נחל זה נובע בלבנון, ליד העיירה המקראית עִיוֹן בנחלת נפתלי (כיום נמצאת תחת כיבוש ערבי ונקראת "מרג' עיון"). הוא זורם ויורד ונכנס לגבול מדינת ישראל ליד המושבה מטולה, שם ניתן לראות אותו בשמורת-הטבע עיון. בתחום שמורת הטבע ישנם ארבעה מפלים, וכן עצי פרי שונים (כגון פטל ותאנים).

נחל עיון הוא דוגמה נפלאה לשילוב בין יופי לבין צניעות: הוא יפהפה, אבל צנוע ומוסתר בין השיחים - אפשר לראות את הנחל ואת המפלים, רק כאשר מתקרבים אליהם.

ייתכן שהחתן חשב על נחל זה, כאשר תיאר את אהובתו: גן נעול אחותי כלה, גל נעול, מעיין חתום... מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון.

"גן נעול - על שם צניעות בנות ישראל, שאין פורצות בעריות. גל נעול - יש לפרשו לשון מעין, כמו (יהושע טו) "גולות עליות"; ויש לפרשו לשון שער, והיא לשון ארמי בתלמוד, "טרוקו גלי". שלחיך - ארץ יבשה קרויה בית השלחין, וצריך להשקותה תמיד, ושדה בית הבעל יפה הימנה; וכאן קילס: יבש שלחיך הרי הן מלאין כל טוב, כפרדס רמונים; וזה על שם קטנים שבישראל... מעשים טובים כפרדס רמונים. כפרים עם נרדים - מיני בשמים הם. מעין גנים - כל זה מוסב על שלחיך, ומקלסן כמעין המשקה אותן. והדוגמא, על שם טבילות טוהר שבנות ישראל טובלות. ונוזלים מן לבנון - ממקום נקיות, באין עכירת טיט" (רש"י).

לבנון  - גם מלשון לובן, נקיון וטהרה.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • דברי תורה לפרשת שמות: על הפסוק בשיר השירים " גן נעול אחֹתי כלה גל נעול מעין חתום" דרשו חז"ל: ... אחד על חבירו) והמלכות (האשה השומרת את פתחה לבעלה לבד ג€“ " גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום"). (cache)
 • שיר השירים פרק ד (כתיב מסורה) ג€“ ויקיטקסט: 8 מאי 2007 ... גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום. שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים. נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים. (cache)
 • Yeshiva.org.il- שיר השירים פרק ד: ... כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים: (יא) נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון: (יב) גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום: (יג) שלחיך פרדס ... (cache)
 • יהודית השקתה חלב ויין: 24 דצמבר 2011 ... והפסוק מסיים: {יב} גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום", שע"ז דורשים חז"ל, שבנות ישראל שומרות את עצמם לבעליהם, ולא מטמאות את עצמם. שמעתי מאיזה אברך ... (cache)
 • במדבר, פרשת בלק, תשנ"ח, פרופ' יהודה פליקס: שלא גדלו מעולם בארץ: 'גן נעול אחתי כלה... שלחיך פרדס רמונים... מור ואהלות עם כל ראשי בשמים' (שיה"ש ד יב-יד; ראה על גן זה בספרי, שיר השירים, טבע עלילה ואליגוריה, עמ' 23). (cache)
 • Shir Hshirim Song of Shlomo / Song of Solomon Chapter 4: 4:12 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃. Gan naul akhoti khalah gal naul mayan khatum: A garden inclosed [is] my sister, [my] spouse; a spring shut up, a fountain ... (cache)
 • מסטף לעין רפה - מסלול טיול העובר דרך עין צובה ותל צובה, לעין רפה: "גן נעול, אחתי כלה; גל נעול, מעין חתום. שלחיך פרדס רמונים, עם פרי מגדים" (שיר השירים ד', 12-13). מסלול הטיול בחלקם הצפוני של הרי יהודה מביא אותנו אל בוסתן יפה ומעיין מטופח ... (cache)
 • בעילה בשבת תחילה ג€“ סיכום- יוני קירש הסוגיה של: 3 מאי 2012 ... גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום: את הצניעות הזאת של "גל" ניתן לפרש או מצד הדם או מצד הפתח: רש"י: גן נעול - על שם צניעות בנות ישראל שאין פורצות בעריות: ... (cache)
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג: גן נעול אחתי כלה. גל נעול מעין חתום. שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים. נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה. מר ואהלות עם כל ראשי בשמים. מעין גנים באר מים חיים ... (cache)
 • רטוריקה של תשוקה: שיר השירים כמקרה גבול של שירה ארוטית: נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרימונים, שם אתן את דדי לך' [ז, יב-יג]), והן כדימוי לגוף הרעיה (' גן נעול אחתי כלה ', ד, יב). פואטיקה דומה נמצא בשיר העם, כפי ... (cache)
 • ריחוף על פני המים והבדלות בין מים למים: מחשבות על המים והבריאה: בשיר השירים מדמה הדוד את הנערה העומדת בשיא פריחתה למעין, לבאר ולמים נוזלים: 'גן נעול אחתי כלה, גל נעול מעין חתום [...] מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון' (ד 12, 15 וראו גם ... (cache)
 • פורטל הדף היומי: לבונה - "והחלבנה והלבונה": "גן נעול אחתי כלה... נרד וכרכם, קנה וקנמון עם כל עצי לבונה" (ד י"ד). עיקר האיזכורים של הלבונה בספרות חז"ל הם ביחס לתפקידה בבית המקדש במנחות ובלחם הפנים (כ ג€“ 25 פעמים). (cache)
 • מבוא האם גן העדן הוא מקום מציאותי אשר התקיים בעבר ואולי גם היום? שאלה...: בגן, בשיר השירים: "גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום. שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים. נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם ראשי בשמים. מעין גנים ... (cache)
 • ביאור:לבונה ולבנה ג€“ ויקיטקסט: 3 מרץ 2010 ... ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה"; (שיר השירים ד יד): "גן נעול אחתי כלה... נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה, מר ואהלות עם כל ראשי בשמים" ... (cache)
 • פירוש המכבי ישעיהו:: ישעיהו פרק א פס'- כט-לא: ונ"ל שזאת כוונת הפסוק (שיר השירים ד: יב): "גן נעול אחֹתי כלה ", שחז"ל אמרו עליו (שיר השירים רבה ד: [יב]א): "כדאי היתה גדירת ערוה עצמה, שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים. מה טעם? (cache)
 • ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני): יב גן נעול אחֹתי כלה גל נעול מעין חתום.15. טו מעין גנים באר מים חיים ונֹזלים מן לבנון. הקשר בין באר לאישה מופיע גם באגדת חז"ל, ודי להזכיר את 'בארה של מרים' - אותה באר פלאית ... (cache)
 • פירוש המכבי - שמות:: שמות פרק א י-כב: וכתיב (שיר השירים ד:יב): 'גן נעול [אחֹתי כלה...]'", כלומר, היו כגן נעול למצרים שרצו לפרוץ לתוכן ולשכב אִתן. זהו המפתח לגאולה הזאת וגם לגאולות אחרות: בזכות מסירות הנפש והבטחון ... (cache)
 • הוצאת המרכז העולמי לתנ&quotך: ... גורל רשעי סדום על פי פירוש קדום מקומראן (4q252 col 3) בית מקרא / גבריאל ברזלי ֲ· גלגולי "יום ה'" בישעיהו ב-ד / בנימין אופנהיימר ֲ· גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום / עמיקם גיא ... (cache)
 • 5758 - Balak: הם גדלים בגן הבשמים הדמיוני שבשיר השירים, שבו מיני בשמים שלא גדלו מעולם בארץ: 'גן נעול אחתי כלה... שלחיך פרדס רמונים... מור ואהלות עם כל ראשי בשמים' (שיה"ש ד יב-יד; ראה על ... (cache)
 • more "גן נעול אחתי כלה ":
 • "גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום" (שיר השירים ד 12): "גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום" (שיר השירים ד 12) צלם: -. "גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום" (שיר השירים ד 12. מגזרת נייר מעשה ידי האמן יעקב נאמן לפסוק משיר השירים. (cache)
 • "גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום" (שיר השירים ד 12): כותר: "גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום" (שיר השירים ד 12). צלם: -. שם פרסום מקורי: אמנות במקראנט. תאריך: -. הערות: 1. אוסף פריטי אומנות עבור אתר מקראנט. הפריטים ... (cache)
 • גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום - TheMarker Cafe: 12 מאי 2011 ... וְיֵשׁ הַר, וְעַל הָהָר עוֹמֵד אֶבֶן וּמִן הָאֶבֶן יוֹצֵא מַעְיָן וְכָל דָּבָר יֵשׁ לוֹ לֵב וְגַם הָעוֹלָם בִּכְלָלוֹ יֵשׁ לוֹ לֵב... וְזֶה הָהָר עִם הָאֶבֶן וְהַמַּעְיָן ... (cache)
 • יציאת מצרים זכות: דבר אחר, ויצא בן אשה ישראלית, הדא הוא דכתיב, גן נעול אחותי כלה, גל נעול מעין חתום, אמר רבי פנחס גן נעול אלו הבתולות, גל נעול אלו הבעולות, מעין חתום אלו הזכרים. תני בשם רבי ... (cache)
 • מדרש תנחומא: גל נעול מעין חתום (שם), אלו הבתולות. תדע לך, שהרי אחת הייתה ומפרסמה הכתוב, שנאמר: ויצא בן אשה ישראלית וגו' (ויק' כד י). וכל אותן ארבעים שנה שהיו במדבר, לא סרחו בעבירה, ... (cache)
 • אייר ה'תשמ"ז - 244: גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום 1, ומביא אדמו"ר מהר"ש בעל יום ההולדת דב' אייר בהמאמר דפ' תזו"מ בהמשך מצה זו תר"ם2 פירוש התרגום, דכמו שגן עדן הוא נעול וא"א ליכנס בו כי ... (cache)
 • תיקוני זהר - תקונא עשרין ותמניא - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש: ... ובתקונא אחרא בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה עליה אתמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום גן איהו אורייתא דבכתב דאיהו ג"ן סדרים דאורייתא גל איהו אורייתא דבעל פה ותרוייהו ... (cache)
 • קטגוריה:ויקרא יח כו ג€“ ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... וכן הוא אומר "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". [יח] "ולא תעשו מכל התועבות האלה"-- בין מכולם בין ממקצתם. 'אזרח'-- זה אזרח, "האזרח"-- לרבות נשי אזרחים. (cache)
 • תיקוני זהר - תקונא תלתין ושיתא - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש: ... חכמים משבת לשבת וירתין נשמתין קדישין חדתין לבנייהו ובגין דא איהי נקודה אתקריאת בתולה ואיש לא ידעה כד איהי גל נעול מעין חתום עד דאתפתחת לבעלה וכד איהי סתימא אתקריאת ... (cache)
 • ספרא על ויקרא יח כו ג€“ ויקיטקסט: 6 יוני 2012 ... וכן הוא אומר "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". [יח] "ולא תעשו מכל התועבות האלה"-- בין מכולם בין ממקצתם. 'אזרח'-- זה אזרח, "האזרח"-- לרבות נשי אזרחים. (cache)
 • פרדס: התחיל המוכר תוהא. (שמות כ ב)...כך היו ישראל במצרים גל של צרורות, שנאמר (שיר ד') גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום, כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים, שנאמר שלחיך פרדס רמונים. (cache)
 • מכילתא על שמות יב ו ג€“ ויקיטקסט: 8 אפריל 2008 ... ועליהם מפורש בקבלה, גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום (שיר השירים ד) גן נעול אחותי כלה, אלו הזכרים. גל נעול מעין חתום אלו הנקבות. ור' נתן אומר גן נעול אלו ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: גל נעול מעין חתום - אלו הארוסות. דבר אחר: גן נעול גל נעול - שתי ביאות. ולא נחשדו על לשון הרע, שנאמר: ושאלה אשה משכנתה, כבר היה בידם שנים עשר חדש ואין את מוצא באחד מהן ... (cache)
 • ויקרא רבה לב ה ג€“ ויקיטקסט: 22 מרץ 2010 ... ד"א "ויצא בן אשה ישראלית" הה"ד (שיר, ד): "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום " א"ר פנחס גל נעול אלו הבתולות גן נעול אלו הבעולות מעין חתום אלו הזכרים תני בשם ... (cache)
 • פרשת פקודי: בתולות אחריה רעותיה, אלו ישראל שנקראו בתולות, כמ"ש (שיר ד) גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום. רעותיה, שהן רעיו של הקב"ה, שנאמר (תהלים קכב): למען אחי ורעי אדברה נא שלום ... (cache)
 • ספרא (מלבי"ם) פרשת קדושים פרק יב ג€“ ויקיטקסט: 2 יולי 2012 ... וכן הוא אומר "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". [ז] "ואני אתננה לכם לרשת אותה"-- עתיד אני ליתנה לכם ירושת עולם. שמא תאמרו "אין לך ליתן לנו אלא משל אחר? (cache)
 • תוכן עניינים אלעזר שטיינמן - על כף המנעול של הבעש"ט...: כיוון שרבי צדוק נגע בכף המנעול נעשה אף הוא גל נעול, מעין חתום, ועד שסופת רוחו הגדולה פרצה את גבולות המנעול היה פרוש מהפצת מעינותיו. פרישות זו אין כמוה לגודל הלב ולרוממות ... (cache)
 • מדרש רבא: גל נעול מעין חתום, אלו הבתולות. תדע לך, שהרי אחת הייתה ופרסמה הכתוב: ויצא בן אשה ישראלית, וכל אותן מ' שנה לא סרחו במדבר עד שבאו לשטים, לכך כתיב: וישב ישראל בשטים ויחל ... (cache)
 • קטגוריה:שמות יב ו ג€“ ויקיטקסט: 23 יוני 2009 ... ועליהם מפורש בקבלה, גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום (שיר השירים ד) גן נעול אחותי כלה, אלו הזכרים. גל נעול מעין חתום אלו הנקבות. ור' נתן אומר גן נעול אלו ... (cache)
 • דפי מאורות - פרשת בשלח תשעב: כך היו ישראל במצרים גל של צרורות, שנאמר (שיר השירים ד): "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". אך בעת הישועה מביא המדרש פירוט רב על פריחת ישראל, עד שהיו הבריות רואים את ... (cache)
 • ספרא (מלבי"ם) פרשת אחרי מות פרק יג ג€“ ויקיטקסט: 7 יוני 2012 ... וכן הוא אומר "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". [יח] "ולא תעשו מכל התועבות האלה"-- בין מכולם בין ממקצתם. 'אזרח'-- זה אזרח, "האזרח"-- לרבות נשי אזרחים. (cache)
 • מלבי"ם על עמוס ה כד ג€“ ויקיטקסט: 13 מאי 2011 ... בנינו נפעל ושרשו גלל, ובא על מי מעין המתגלגל מראשי ההרים, משא"כ המקור והמבוע, והמעין הוא בעומק האדמה, ועז"א גל נעול מעין חתום, הנועל בדלת נועל מן הצד, ... (cache)
 • גביע קידוש לנישואין | זוהר יולס: שיר השירים, פרק ד', י"ב: "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום: שלחיך פרדס רימונים עם פרי מגדים" שיר השירים, פרק ד' ט"ז: "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו... (cache)
 • ענת שלום: גל נעול מעין חתום - אלו הנקבות. ור' נתן אומר: גן נעול - אלו הנשואות. גל נעול מעין חתום - אלו הארוסות. דבר אחר: גן נעול גל נעול - אלו שתי ביאות. ומנין שלא נחשדו על לשון הרע והיו אוהבין ...
 • תיקוני זהר - תקונא עשרין ותשע - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש: בראשית ברא אלהי"ם ב' נקודה בהיכליה עליה אתמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום דא נקודה מאי ניהו נעול [דף עג עמוד א] דילה דא ו' דסתים להיכלא ובה אתעביד ם סתימא איהי ם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- "ויהי בשלח": כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר 'גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ', כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים שנאמר שלחיך פרדס רמונים וגו' נעשו כגפן היין, נעשו שורות שורות, ראובן ... (cache)
 • פרשת לך לך: שיאו של התהליך הוא בשיר האחרון, הנאמר מיד בסמוך לביאתו הלילית לפתח ביתה: "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום...מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן-לבנון...הפיחי גני יזלו בשמיו ... (cache)
 • פרק יח: 6 יוני 2012 ... וכן הוא אומר "גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום ". [יח] "ולא תעשו מכל התועבות האלה"-- בין מכולם בין ממקצתם. 'אזרח'-- זה אזרח, "האזרח"-- לרבות נשי אזרחים. (cache)
 • מתוך ספר "תרומת הקודש" לר' חביב בן אליעזר טולידאנו: ... תחלה יבדוק בקנקנו, אם מצא אותו קנקן מלא ישן, אז ילמוד עמו וימצא מנוח לנפשו, ואם לאו לא יאמר לו שום דבר, כי החכם אמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום (שיר השירים ד, יב). (cache)
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita: כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום, כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים שנאמר שלחיך פרדס רמונים וגו' נעשו כגפן היין, נעשו שורות שורות, ראובן ... (cache)
 • more "גל נעול מעין חתום ":
 • "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים" (שיר השירים ד 13): "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים" (שיר השירים ד 13) צלם: -. "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים" (שיר השירים ד 13. מגזרת נייר מעשה ידי האמן יעקב ... (cache)
 • כרכום חורפי: מקורות ופולקלור: אבותיהו גידלו אותו בימי בית ראשון, ועדות לכך אנו מוצרים בספר שיר השירים (ד', י"ג-י"ד): "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם-נרדים: נרד וכרכם קנה וקנמון". (cache)
 • קישורים: אחיהוד מושב עובדים של ההתיישבות העובדת מתנועת המושבים ד.נ משגב ... (cache)
 • מנין הוא בא ולאן הוא הולך: 12 אוגוסט 2008 ... בנוסף, בני ישראל משולים לרימון כמו שניתן לראות בשיר השירים פרק ד' פסוק י"ג: "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים" והזוהר מפרש פסוק זה במדרש ... (cache)
 • גאון יהודה / שלמה רובין: מה יפו דודיך אחותי כלה מה טובו דודיך מיין. וריח שמניך מכל בשמים[xiv] נופת תטופנה שפתותיך כלה. דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמותיך כריח לבנון. שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים ...
 • תנ"ך. שיר השירים: "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים" (שיר השירים ד 13). צלם: -. מילות המפתח: תנ"ך. שיר השירים, תנ"ך באמנות, נאמן, יעקב. מגזרת נייר מעשה ידי האמן יעקב נאמן לפסוק ... (cache)
 • ביאור:שיר השירים א יב ג€“ ויקיטקסט: 12 מרץ 2009 ... [עריכה] נרדי נתן ריחו. נרד הוא צמח ריחני, שנזכר יחד עם בשמים אחרים גם בפסוקים נוספים: (שיר השירים ד יג): "שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים. (cache)
 • עין איה על שבת ב רלא ג€“ ויקיטקסט: 19 ספטמבר 2008 ... שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים". מה שהוא מביא שואה כללית על היסוד המרכזי של החיים הכלליים ומחשיך את כל מאור וכל טוהר שבהם, הוא גילוי ... (cache)
 • more "שלחיך פרדס רמונים עם ":
 • more "פרי מגדים כפרים עם ":
 • more "מגדים כפרים עם נרדים ":
 • more "נרד וכרכם קנה וקנמון ":
 • more "עם כל עצי לבונה ":
 • more "מר ואהלות עם כל ":
 • more "עם כל ראשי בשמים ":
 • more "מעין גנים באר מים ":
 • more "חיים ונזלים מן לבנון ":

תגובות