קבוצות של פסוקים סמוכים במשלי טז, שאפשר לראות קשר ביניהם

קוד: מבנה משלי טז בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

הפרק משלי טז כולל כמה קבוצות של פסוקים שניתן למצוא ביניהם קשר. בניסוח מדוייק יותר: אם מניחים שיש קשר בין פסוקים סמוכים, אפשר להגיע לפירושים מעניינים לאותם פסוקים: 

עם זאת, ברוב החלק השני של ספר משלי (פרקים י-כב) אין קשר בין פסוקים סמוכם, ולכן יש לקחת את כל הפירושים בעירבון מוגבל.

תגובות