בדברים לא ייווסר עבד

קוד: ביאור:משלי כט19 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כט19: "בִּדְבָרִים לֹא יִוָּסֶר עָבֶד, כִּי יָבִין וְאֵין מַעֲנֶה"

אין טעם להטיף מוסר לעֶבֶד בדיבורים בלבד,   כי הוא הרי כבר מבין ויודע מה הוא צריך לעשות, הבעיה שלו היא שאינו רוצה לענות ולשתף פעולה.

עצות

לפעמים אי אפשר להסתפק בדיבור בלבד - לא את כולם אפשר לשכנע בדיבורים, כי לפעמים יבין ואין מענה - למרות שיבין את הדברים, לא יגלה ענוה ולא ישנה את דרכו.

הפסוק מדבר על עבד, אולם חז"ל פירשו שזה יכול להיות כל אדם - שהרי כל אדם עלול להיות לפעמים עבד לתאוות. לדוגמה:

1. בתלמוד ישנה הלכה, שבמקרים מסויימים, אדם חייב לתת גט לאשתו. האמורא רב נחמן העלה את ההשערה, שבמקרים מסויימים אפשר להסתפק ב"כפייה" מילולית, כלומר להוכיח ולייסר את האדם בדברים, עד שיסכים לתת גט לאשתו; אולם אולם האמורא רבי אבא דחה את ההשערה הזאת, שכן בדברים לא ייווסר עבד. (בבלי כתובות עז.). וכך פירש רש"י על הפסוק: "ולא דבר עם עבד ממש, אלא על כל הממרים דברי השופטים" (רש"י), "מי שמשועבד לתאוותו ורצונו, לא יושפע מדברים בעלמא לתקן את מעשיו, ובכגון זה צריכין להשתמש אפילו באלימות" (דברי יעקב).

2. במדרש קישרו את הפסוק לפסוק אחר, שנזכר בקשר לשליחותו של משה אל פרעה, שמות ד10: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל ה': בִּי אֲדֹנָי, לֹא אִישׁ דְּבָרִים אָנֹכִי גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם גַּם מֵאָז דַּבֶּרְךָ אֶל עַבְדֶּךָ, כִּי כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן אָנֹכִי". לפי חכמי המדרש, טענתו של משה היא, שפרעה הוא עבד לתאוותיו, ולכן הדיבורים של משה לא ישכנעו אותו: "אמר משה: אני איני איש של דברים, ואיני רואה כאן דברים, כי האדם שאני הולך אצלו עבד הוא, ואינו מקבל מוסר, שנאמר בדברים לא יוסר עבד" (רבי פינחס הכהן, שמות רבה ג יד). ותשובתו של ה' היא, בהמשך: "ואת המטה הזה תקח בידך - אמרת לא איש דברים אנכי - בדברים לא יוסר עבד; מה עושין לעבד? רודין אותו במקל; כך, אתה קח את המטה שתייסרנו בו" (שמות רבה ג יז), "אמר לו משה: ריבונו של עולם, איני משלחו בדברים, שנאמר: בדברים לא יוסר עבד!... אמר לו הקדוש ברוך הוא: משה, אתה תדבר ואני מביא מכה" (מדרש תנחומא וארא).

הקבלות

לפני שני פסוקים נאמר, משלי כט17: "יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ, וְיִתֵּן מַעֲדַנִּים לְנַפְשֶׁךָ";
אחר-כך, משלי כט18: "בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם, וְשֹׁמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ" (פירוט);
בפסוקנו, פסוק 19: "בִּדְבָרִים לֹא יִוָּסֶר עָבֶד",
ובפסוק הבא, משלי כט20: "חָזִיתָ אִישׁ אָץ בִּדְבָרָיו, תִּקְוָה לִכְסִיל מִמֶּנּוּ" (פירוט)

הרב יהושע וייצמן הסביר את הקשר בין הפסוקים (דרך ארוכה למען העתיד / אתר ישיבת מעלות):

"הפסוקים מעמידים זה מול זה את הבן ואת העבד... את הבן יש לייסר, ולעבד - לא יעזרו הייסורים:

 • פסוק 17: הבן הוא ההמשכיות והעתיד. ביחס לבן המבט מופנה אל העתיד, ולא להווה... כשאב מייסר את בנו, נראה הדבר כלפי חוץ כנתק בין האב לבן. אולם, הפסוק מבטיח: יסר בנך - ויניחך. עם כל הכאב בהווה, היסורים הם נוחים לבן, והם יגרמו לנחת גם לאב. העתיד, סופו של התהליך, הוא: ויתן מעדנים לנפשך - הבן יאהב את אביו ויהיה לו קשר עמוק איתו.
 • פסוק 18 עוסק באותו ענין, אך במבט לאומי: באין חזון - יפרע עם. החזון הוא המחשבה על העתיד, על האידיאלים, על הדרך בה צועדים ועל האתגרים אותם רוצים להגשים. החזון הוא אשר מדבק את העם ומחזיק אותו. באין חזון - בלא מבט על העתיד, כל אחד צועד לעצמו, והעם נפרע - מתפרק ומתפרד. אובדן החזון גרם לנפילתם של עמים רבים במהלך ההסטוריה. גם אם ההווה טוב ומצליח, יש צורך בחזון, ובלעדיו לא יכולה האומה להתקיים. כשעוסקים בבן ובעם - עוסקים בנצח, בעתיד. למען עתיד גדול - יש לשלם מחיר בהווה...
 • פסוק 19: עבד הוא הפוך מבן. כשעוסקים בעבד מצפים לתוצאות בהווה, ולא לעתיד גדול ומבטיח. על כן בדברים לא יווסר עבד, אין זמן להסברה ולשיחות מוסר. יש צורך בדרך המהירה ביותר המביאה לתוצאות. "עבדא בהפקירא ניחא ליה" (בבלי גיטין יג.), העבד אינו חפץ באחריות, והוא רוצה רק את ההווה. "אחריות" היא גם לשון "אחר" - מה יהיה אחר כך. את העבד לא מעניין מה יהיה אחר כך. גם אם יבין את מה שאומרים לו - ואין מענה, אין בכך תוצאות מעשיות ומיידיות.
 • פסוק 20: בהמשך לתפיסה זו: חזית איש אץ בדבריו - מי שממהר, אין לו סבלנות לחכות לעתיד והוא רוצה לראות בכל דבר תוצאות מיידיות - תקוה לכסיל ממנו - התקוה שעניינה העתיד לא תבוא ממנו, ודרכו היא דרך כסילים.
הפסוקים מעמידים זה מול זה את הבן מול העבד, כשתי תפיסות חינוכיות מנוגדות. כל אדם צריך לשאול את עצמו, במעגלים שונים של חייו, האם הוא בן או עבד. אם הוא בן, הרי שמבטו מופנה אל העתיד, והוא מוכן לסבול יסורים וקשיים בהווה כדי שבעתיד יהיה בדרך נכונה.... עלינו להשתחרר ממנטליות של "עבד", מהרצון לראות הכל כאן ועכשיו. אנו מוכנים לדרך ארוכה אם היא מובילה אל השלמות: "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".
-
פסוק נוסף מלמד שלפעמים אין טעם בדיבורים, משלי כג9: "בְּאָזְנֵי כְסִיל אַל תְּדַבֵּר, כִּי יָבוּז לְשֵׂכֶל מִלֶּיךָ" (פירוט).

דקויות

כי יבין ואין מענה

1. מענה מלשון תשובה: "כי אע"פ שיבין דברי המוסר, אין מענה בפיו לומר 'אעזוב דרכי'" (מצודות);

2. מענה מלשון שיתוף פעולה, כמו ב הושע ב23-24: "וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא אֶעֱנֶה נְאֻם ה', אֶעֱנֶה אֶת הַשָּׁמָיִם, וְהֵם יַעֲנוּ אֶת הָאָרֶץ, וְהָאָרֶץ תַּעֲנֶה אֶת הַדָּגָן וְאֶת הַתִּירוֹשׁ וְאֶת הַיִּצְהָר, וְהֵם יַעֲנוּ אֶת יִזְרְעֶאל"

3. מענה מלשון ענוה וקבלת הדין: "והגם שמותר לו מן הבהמה, כי יבין הדבר, בכל זה אין מענה, הדבור לא יכניע אותו, רק השוט והשבט. והמליצה מי שהוא כעבד הבלתי עובד, רק מיראת עונש, לא יכנע עד יקבל עונש" (מלבי"ם);

4. מענה מלשון עינוי - מי שמבין - אין צורך לענות אותו: "מי שהוא עבד תאותו, לא יקנה המוסר בדברים, אבל יצטרך שיכוהו בשבט ובמה שידמה לו; ואמנם, כאשר יבין האיש, הנה לא יצטרך בקנין המוסר אפילו מענה ודבור, כי יספיק לו מעט רמז או גערה חלושה, כאמרו "תחת גערה במבין"" (רלב"ג), ע"פ משלי יז10: "תֵּחַת גְּעָרָה בְמֵבִין מֵהַכּוֹת כְּסִיל מֵאָה" (פירוט).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • וארא קריאת התורה - פרשת עם רש"י: ... יו"ד כגון יסד, ילד, ידע, יסר, כשהיא מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד, כמו הוסדה (הושע ב ה) הולדה (אסתר ב כה) ויודע (בראשית מו כ) ויולד ליוסף, בדברים לא יוסר עבד (משלי כט יט): יט. (cache)
 • ... והרבה נחת מהילדים: מכלל לאו אתה שומע הן: בדברים לא יוסר עבד, אך בן - כן! הייסורים של הבן הם בדיבורים: בהצבת גבולות, גם כאשר זה מעורר עימות בהווה, כדי לבנות עתיד נכון. בין שני הפסוקים על הבן ... (cache)
 • מסכת כתובות > Beerot Yitzchak > ניצוצות מהדף היומי: מתקיף לה רבי אבא: "בדברים לא יוסר עבד "! אלא אמר רבי אבא: הא והא בשוטי, התם כי אמרה הוינא בהדיה - שבקינן לה, הכא אף על גב דאמרה הוינא בהדיה - לא שבקינן לה. והרי מוכה ... (cache)
 • "ותענה שרי" / בנימין הלוי: "בדברים לא יוסר עבד, כי יבין ואין מענה." אברהם כהנא מסבירו כך: "כי יבין ואין מענה - אע"פ שיבין לא יהיה מענה, כלו' לא יהיה נשמע לך. ענייה זו היא לשון מיוחד להכנעת עבד והישמעו לרבו. (cache)
 • פרשה ג: התגלות בסנה: אמר רבי פנחס הכהן: אמר משה: אני איני איש של דברים, ואיני רואה כאן דברים, כי האדם שאני הולך אצלו עבד הוא, ואינו מקבל מוסר, שנאמר (משלי כט, יט): בדברים לא יוסר עבד. (cache)
 • אמצעי הקשר: ועוד (כ"ט י"ט): "בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה". כמו כן (כ"ו ג'): "שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים". גם בפרק כ"ג (י"ג): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. (cache)
 • Yeshiva.org.il- החינוך - מבט אל העתיד: "יסר בנך", מול: "בדברים לא יוסר עבד ". שתי בחינות לפנינו, בן ועבד. את הבן יש לייסר, ולעבד - לא יעזרו הייסורים. הבן מסמן את ההמשכיות ואת העתיד. ביחס לבן מופנה המבט אל העתיד, ... (cache)
 • שמתא מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 5 | Responsa: רמז רד] וכולהו היו כייפינן להו בשוטים דאילו בדברים לא יוסר עבד מיהו בכל הני דלא קתני כופין אלא יוציא ויתן כתובה לא כפינן אלא בדברים בעלמא כדפי' לעיל ולא בשמתא דשמתא חמירא ... (cache)
 • Maor Shebatora: 'יעקב' היא בחינת העבד שבעם ישראל, הבאה לידי ביטוי בכפיית היצר ובריסון הנפש הבהמית מתוך קבלת עול, כמו שנאמר: "בדברים לא יוסר עבד ", זהו בדיוק סגנון העבודה של ההכאה ... (cache)
 • ספר גרושין: ופירשתי אני על דרך מה שפירש ר"ש בר"מ בענין "והכית בצור", "ודברתם אל הסלע" כי הצור הוא מט"ט ולכן " בדברים לא יוסר עבד " אלא "והכית בצור". אמנם בסלע, היא ברתא דמלכא, בפיוס. (cache)
 • ספר שמואל: אמר לו הקב"ה [לעלי]: "בדברים לא יוסר עבד "- בדברים באת עליהן, היה לך ליטול מקל ולשבר ראשיהן, ואתה אומר "אל בני"? חייך שהם מתים בחרב..." -כאן אנו רואים שהקב"ה מוכיח את עלי ...
 • יח: 23 יוני 2009 ... וכל תיבה שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד ילד ידע יסר כשהיא מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד כמו הוסדה הולדה ויודע ויולד ליוסף (משלי כט) בדברים לא יוסר עבד ... (cache)
 • להוסיף אומץ: לדברי התוספות- ע"פ הירושלמי, כפיה היא במילים, וע"פ הבבלי " בדברים לא יוסר עבד" (משלי כט, יט) ועל כן הכונה בכח. התוס' (שם) מסיים: "ומיהו אין לכוף שום אדם לגרש ולעשות מעשה עד ... (cache)
 • ס) והנה מכל זה תלמוד לומר דוראי שהדברים שנאמרו בזהר בענייני האלהות לא...: נוקבא דעבד נער, עלה אתמר בדברים לא יוסר עבד אלא דמחן ומתברין מנה כמה פסקות בלא נביעו דחכמתא. ומשבח הוא את תורתו החדשה המלאה אלוהות רבים וקורא לה ברתא דמלכא, ... (cache)
 • כל הפרק: 26 יוני 2008 ... וכל תיבה שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד ילד ידע יסר כשהיא מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד כמו הוסדה הולדה ויודע ויולד ליוסף (משלי כט) בדברים לא יוסר עבד ... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי דרכים...: כך למשל: "בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה" (שם, כ"ט, 19). "מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מדון" (שם, כ"ט, 21).12 גם כאשר יש להציל את העשוק, צריך לעשות זאת משיקולים ... (cache)
 • על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי / נחום רקובר: "זה תלוי לפי ראות עיני בית-דין את האיש, אם תוכחתם תהיה מועלת לו על להבא, שלא יעשה עוד את העבירה, דכמה פעמים ' בדברים לא יוסר עבד ', וגם לפי הענין שעשה, אם ידעו בו רבים, ... (cache)
 • ספר יונת אלם: ... שהעיד הכתוב על אאע"ה ומצאת את לבבו נאמן לפניך דאי בלאו הכי בדברים לא יוסר עבד והרי הוא מקריב בעל מום ח"ו ויש לנו כוונה גדולה נקיה וקלה לכל זה בפסוק אליך ה' נפשי אשא. (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: "ועל פת לחם יפשע גבר" (כח, כא); "בדברים לא יוסר עבד" (כט, יט): "מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רעה" (כ, ח); "בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו" (י, א); "טמן עצל ידו בצלחת גם ... (cache)
 • לְמַעַן יַאֲמִינוּ כִּי נִרְאָה אֵלֶיךָ יְקֹוָק: ואת המטה הזה תקח בידך, אמרת לא איש דברים אנכי (משלי כט) בדברים לא יוסר עבד מה עושין לעבד רודין אותו במקל, כך אתה קח את המטה שתייסרנו בו הה"ד ואת המטה הזה תקח בידך ... (cache)
 • ביאור:בבלי כתובות דף עז ג€“ ויקיטקסט: 6 יולי 2008 ... מתקיף לה רבי אבא: (משלי כט יט) בדברים - לא יוסר עבד [כי יבין ואין מענה] [לא די בדברים]! אלא אמר רבי אבא: הא והא ג€“ בשוטי: עמוד ב. התם - כי אמרה "הוינא ... (cache)
 • Exodus - Chapter 9 (Parshah Va'eira) - Tanakh Online - Torah - Bible: ... יו"ד כגון יסד, ילד, ידע, יסר, כשהיא מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד, כמו הוסדה (הושע ב ה) הולדה (אסתר ב כה) ויודע (בראשית מו כ) ויולד ליוסף, בדברים לא יוסר עבד (משלי כט יט): 19. (cache)
 • חליפות ותמורות / אברהם שלום פרידברג: עליהם אני קורא: "בדברים לא יוסר עבד "[xxxv]. ממחאותיהם של רבנינו הקנאים מורדי האור נוכחתי לדעת כי מה שעשיתי לתקון ההמון הנבער מדעת היא נחוצה עוד יותר להם בעצמם[xxxvi].
 • מגלה עמוקות ואתחנן: ... זה מטטרון, כי מטה משה זה הוא מטטרון, על פעם אחד אמר את גדלך, על פעם השני שהכה ביד, אמר את ידך החזקה, בסוד בדברים לא יוסר עבד (משלי כ"ט [כט יט]), שהוא סוד מטה משה. (cache)
 • מדרש רבה - שמות: ואת המטה הזה תקח בידך אמרת (שם ד, י) לא איש דברים אנכי (משלי כט, יט) בדברים לא יוסר עבד מה עושין לעבד רודין אותו במקל כך אתה קח את המטה שתייסרנו בו הדא הוא דכתיב ואת ... (cache)
 • שאלה *: ד" בדברים לא יוסר עבד "! (פסוק במשלי פרק כ"ט, שתוכנו: דיבור להטפת מוסר באזני עבד לא יועיל, ולפיכך אין מנוס מהכאתו)... ורבינו חננאל הביא מירושלמי דכל הנך "יוציא" דמתניתין - אין ... (cache)
 • ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון...: ... זה מטטרון, כי מטה משה זה הוא מטטרון, על פעם אחד אמר את גדלך, על פעם השני שהכה ביד, אמר את ידך החזקה, בסוד בדברים לא יוסר עבד (משלי כ"ט [כט יט]), שהוא סוד מטה משה. (cache)
 • more "בדברים לא יוסר עבד ":
 • חוק לישראל השלם - פרשת - בחוקותי: רש''י כי יבין ואין מענה. כיון שרואהו שמוכיחו שותק והוא חוזר ומקלקל לכך צריך ליסרו במכות ועונשין ולא דבר עם עבד ממש אלא על כל הממרי' דברי השופטים: (כ) חָזִיתָ אִישׁ אָץ ... (cache)
 • משלי: טז ברבות רשעים, ירבה-פשע; וצדיקים, במפלתם יראו. יז יסר בנך, ויניחך; וייתן מעדנים לנפשך. יח באין חזון, ייפרע עם; ושומר תורה אשריהו. יט בדברים, לא-ייווסר עבד: כי-יבין, ואין מענה. (cache)
 • more "כי יבין ואין מענה ":

תגובות