סגולות משלי פרק יד

קוד: סגלות משלי יד בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: