הרף מאף, ועזוב חמה; אל תתחר אך להרע

קוד: ביאור:תהלים לז8 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל:

תהלים לז8: "הֶרֶף מֵאַף וַעֲזֹב חֵמָה, אַל תִּתְחַר אַךְ לְהָרֵעַ"

חמה היא בלב, ואף הוא הכעס המתראה:

ואל תתחר בשום אופן, כי מה שתתחר יהיה אך להרע לך, כי טוב לך שתהיה דל בוטח משתהיה עשיר בלתי בוטח, כי טוב אחרית דבר מראשיתו, ואז יתראה ההבדל בין המרעים ובין הבוטחים בה'.

תגובות