מטבעות

קוד: מטבעות בתנ"ך

אגורה

אדרכֹן

בֶקַע

גֵרָה3

דרכמון

קשׂיטה

שקֶל

תוספות ותגובות