בנותיו היפהפיות של איוב

קוד: בנותיו היפהפיות של איוב בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

איוב מב15-13 : ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות.
ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם.

ימימה
כנראה מלשון יונה קטנה (ערבית) קשור לדעתי גם למלה תמים / תם (תמה) במובן יונה
שיר השירים ה2: "אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה"
שיר השירים ו9: "אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה"

קציעה
קציעה עניינה קשת, כך זה באוגריתית
גם צמח הבושם קציעה, נקרא כך מלשון קשת
תרגום השבעים מתרגם את הצמח קציעה = Iris   (קשת, זה גם השם של קשתית העין)
צמח הבושם Iris מזוהה עם Iris Florentina שמזוהה עם הצמח Costus (קוסטוס - קשת) /    Saussurea lappa
תהלים מה9: "מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך"

( יש המזהים את קציעה עם קסיה / קינמון הקסיה, שגם הוא שמר כנראה על השם קשת (קוס בערבית = קשת)
 
אבל היות שהצמח הזה מזוהה עם קינמון, נראה לי שהזיהוי הקודם יותר נכון )

קרן הפוך
את משמעות קרן הפוך, פירשתי פה: http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/dmut_dmut_1381_0.html
קרן הפוך = קרן השפע, הכוכב הגדול קאפלה (עז) בקבוצת אוריגה / עגלון / ראם

--
צמח הבושם קדה מזוהה עם קציעה
יתכן שהקשר המילולי נובע מזה שכאשר קדים (כורעים / משתחוים) מקשתים את הגב..
שמות ל24: "וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין"
יחזקאל כז19: "ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה"

בתלמוד מוזכר קושט שזהה כנראה עם קציעה / קדה

תגובות