השורש כר

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

נכתב ב: 13:08:43  16.06.2006, כתוספת/תגובה ל: נכר = הבחין והבדיל

לדעתי השורשים בעברית ובשאר השפות השמיות מקורם בשורשים דו עיצורים (ולא תלת עיצורים)

כר (1) עניינו הכרה – צבע / מראה ( כורמים = צובעים)

כר (2) עניינו מעגל , מקביל לזר (נ-זר , כתר , מעגל , כר )

אדם נוכרי = זר ,  אדם שנמצא שמחוץ למעגל / א-זור / הגבול שלנו

אגב , נראה שמשמעות דומה יש למלה נזיר (להתנזר)  - להיות זר - מנוכר למשהו (יין למשל)

(כמובן הפירוש הזה הוא רק השערה)

תגובות