צרעה, צרעת (וסודות הריפוי)

קוד: צרעה, צרעת בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

 מסתבר שיש קשר בין צרעה וצרעת..
 מלכים ב כ ז: ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על- השחין ויחי:
 האמונה שתאנים מרפאות שחין (צרעת) נובעת כנראה מזה שההפראת (ריבוי) התאנים נעשה על ידי צרעה..
 האי קפריסין כונה ע"י היוונים ספיקיה (אי – הצרעות)
 ספיקיה (צרעה) מתקשר למלה speech (דיבור)
 וגם כך בשפות השמיות צרעה נקראית דבור (דיבור)
 כך שהאמונה שיש קשר בין לשון הרע (דיבור) וצרעת הוא לא מקרי..
 במדבר יב   א: ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח..
 פסוק י: והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת:
 (לפי רוב הדעות מחלת הצרעת של היום היא לא הצרעת של פעם..) 
 --
 יש המפרשים ששחין הוא הגחלת (אנתרכס) של היום וזה גם יתכן לפי דעתי:
 שמות ט   ח-ט: ויאמר ה' אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה:
 והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים: 
  פיח = פחם / פחמים / גחלים = גחלת

  פיח = פוך = נופך = ראמות = רימון = גרנד = אנתרכס = קרבונקל ( ראו מאמרי על "קרן הפוך" קישור )
 אם כן יתכן שאפשר לייצר תרופה לגחלת גם מפרי הרימון מלבד תאנים..
 (מי שמיישם זאת שלא ישכח לשלוח לי אחוזים מהרווחים..)
 עוד על הקשר בין שחין (גחלת / אנתרכס) לתאנים
 אפשר לראות בשם הסמלי גומר בת דבלתים
 הושע א ג: "וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן"
 גמר = גחלת (ג'מרה בערבית), דבלתים = דבלת תאנים
 מחקר חדש קובע: תאנים מהוות תרופה יעילה לטיפול באנתרקס (שחין) קישור  
 --
 הצרעת כאמור מכונה גם שחין
 העיר צרעה היתה בנחלת דן יתכן ששמו של שוחם (חושם) בן דן קשור לשחיןצרעה
 נראה לי שגם הביטוי מסכן = מצורע   (כמו בערבית)
 קהלת ד יג  : טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא-ידע להזהר עוד:  
 קהלת ט טו: ומצא בה איש מסכן חכם ומלט-הוא את-העיר בחכמתו ואדם לא זכר את-האיש המסכן ההוא:  
 קהלת ט טז: ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים:  
 מצורע / מסכן זה גם צורת ביטוי בהשאלה לאדם שהוא כמו מצורע = בודד / עזוב / גלמוד / כולם מתרחקים ממנו
 בבשן יש מקום שנקרא שיך מסכין והוא מזוהה עם עירו של איוב, על שם השחין / צרעת שהיתה לאיוב
 איוב ב ז: ויצא השטן מאת פני ה’ ויך את-איוב ב שחין רע מכף רגלו ועד קדקדו:
 איוב היה בארץ עוץ שמזוהה עם ג'וט'ה – נוה מדבר ליד דמשק (ליד הבשן)
 כמו כן לדעתי הצרעת מכונה גם לבן (מצורע כשלג - לבן) 

 --
 הצרעת מכונה גם   מלאך רע
 תהלים ע"ח :   ישלח-בם חרון אפו עברה וזעם וצרה   משלחת מלאכי רעים: {=צרעת}
 שמות כג כג   : כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו:
 שמות כג כח  : ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך:
 דברים ז כ     : וגם את הצרעה ישלח ה' אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך:
 יהושע כד יב  : ואשלח לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך: 
 --
 במקרא מסופר על כמה שחלו בצרעת / שחין מלבד מרים ואיוב
 נעמן (שר הצבא) – מעניין שהנביא אלי-שע ריפא אותו שכן התאנים מכונות בנות-שוע (בנות שבע, בנות שוח')
 יואב (שר הצבא) – דוד קילל אותו, וסביר שיש קשר לשם אימו / עירו - צרויה
 שמואל ב ג כט: יחלו על-ראש יואב ואל כל- בית אביו ואל-יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר-לחם:
 (מעניין הדמיון בשם בין יואב - איוב - יובב (לפי תרגום השבעים ולפי דעתי יובב הוא איוב)

תגובות