דוד פסק הלכה על-פי תורת משה

קוד: דוד פסק הלכה על-פי תורת משה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: מורה לתורה משה דין

אל: DAIAN1 @ 013.NET

בספר שמואל א ל 22-25  כתוב:
 
(כב) ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי לא נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי אם איש את אשתו ואת בניו וינהגו וילכו:
(כג) ויאמר דוד לא תעשו כן אחי את אשר נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידנו:
(כד) ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו יחלקו:
(כה) ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה:

 
זה [פסק הלכה] על פי התורה בספר במדבר לא 27:
(כז) וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה

כך דוד פסק הלכה למעשה על פי תורת משה.
כי אם כבר פסקי הלכה, אז רק על פי תורת משה, ולא מעבר לספרי מקרא הקודש.

תגובות