לקיחת שלל בזמן מלחמה

קוד: שלל מלחמה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות