אולי - אויל

קוד: אולי - אויל בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

אלון גל בספרו "100 שיעורים על החיים" (כנרת זמורה ביתן, 2009) מדבר על נושאים מעניינים שונים. אבחר אחד מהם, עיקרי מבחינתי – במאמר "אולי?" הוא מציין כי יש להימנע מן המילה "אולי" [1] :

"עלינו לזכור, אם אנו מתקשים לקבל החלטה או להכריע בין שתי חלופות או יותר, ועדיין מתקשים לבחור גם אחרי שביררנו את כל הנתונים האפשריים והתייעצנו עם בעלי מקצוע ועם סביבתנו הקרובה, הרי ברור שמדובר בחלופות, שעל פי מיטב הבנתנו באותו רגע, זהות במחירים וברווחים הצפויים. לפיכך אין כל טעם בישיבה על הגדר, וכל מה שנותר הוא לבחור באחת מהחלופות (אפילו על ידי הטלת מטבע) כדי ליצור התפתחות וצמיחה ולהימנע מקיבעון, אגב מוכנות לשלם את המחיר הנובע מבחירותינו. מה שחשוב במקרים אלו הוא להימנע מהלקאה עצמית לאחר ביצוע הבחירה אם התוצאה המתקבלת שונה מציפיותינו. 

מה עושים?

- בכל מקרה שאתם מוצאים את עצמכם מתקשים לבחור בין חלופות, שאלו את עצמכם אם יש מידע נוסף שיכול לסייע בידכם להכריע.

- אם הגעתם למסקנה שהנתונים הרלוונטיים ידועים לכם, קבעו לוחות זמנים להכרעה, בחרו וקחו אחריות לבחירתכם.

- זכרו ש"אולי" משמעו לא כלום, והדרך היחידה לזכות בדבר היא לבחור בכן או בלא ".

.


מעניין כי באותה הרוח מלבי"ם מציין שהמילה "אויל" גזורה מהמילה "אולי":

משלי ה כג מלבי"ם:

"אולתו". כבר התבאר שאויל ואולת הוא משורש אולי, שמורה על המספק והספיקות שיטילו האוילים בחכמה ובמוסר, וע"כ חכמה ומוסר אוילים בזו, כי אין מאמינים בה.

 

בהקשר זה כדאי לציין את הפסוק:

משלי י8 : " חכם לב יקח מצות ואויל שפתים   ילבט "  

רבו הפרשנויות ל"ילבט" [2] , אך יש מי שמפרשו גם במשמעות המודרנית:

"ומלת ילבט, בלשון ישמעאל, כמשתבש, שלא ידע מה לעשות. וכמוהו ואויל שפתים ילבט" (אבן עזרא על הושע ד14).

ומצוות אפשר להבין גם במשמעות רחבה של עשייה:

כך, אראל מציין [3] כי – "רלב"ג פירש, שהחכם קובע לעצמו " מצוות ", כלומר, נהלים המאפשרים לו לבצע את משימותיו בצורה מסודרת, קביעת סדר יום וכד'; בניגוד לאויל, הפועל בצורה נמהרת, ללא סדר ותכנון, ולכן נכשל במשימותיו".

(ומעניין שרלב"ג מפרש "בצורה נמהרת", בדיוק הפוך ממשמעו היום).

 

לבסוף, באותו עניין, בחסידות אומרים כי "ספק" יוצא בגימטריה "עמלק", המקושר גם למקריות. ואולם מסופקני האם הספק באמת שלילי בכל תחומי החיים.[2] ראה אצל אראל: לבט = יגע ללא תועלת, או נכשל ונלכד, או פיתל ועיקם

http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ylvt.html

[3] לקחת את המצוות ללב:

http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-10-08.html

תת-נושאים