פירושי מלבי"ם למדרשי ההלכה על התורה

קוד: פירושי מלבי"ם למדרשי ההלכה על התורה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת:

אל:

מדרשי ההלכה על התורה הם היסוד לתורה שבעל-פה. בימינו, אבדו לנו הכללים שלפיהם דרשו חז"ל את התורה, ולכן מדרשי חז"ל נראים לנו, במקרים רבים, לא-מובנים.

מלבי"ם - מ איר ל ייבוש ב ן י חיאל מ יכל (חי לפני כ200 עד 140 שנה) - ניסה לשחזר את הכללים, ובהקדמתו לפירוש ספר ויקרא, ניסח 613 כללים דקדוקיים, שעל-פיהם ניתן להסביר את מדרשי ההלכה. בפירושו לספר ויקרא (וגם בחלק מפירושו לספרי שמות, במדבר, דברים) הוא מסביר את מדרשי ההלכה על-פי הכללים שלו.

הקלדת פירושי מלבי"ם למדרשי ההלכה, תאפשר לשים קישורים בין הכללים לבין הפירושים המתאימים, וכך יהיה קל יותר להבין את הכללים, ואת מדרשי-ההלכה בכלל.

בינתיים הוקלדו כבר (נכון לתאריך ו' בכסלו ה'תשס"ד, 29.11.03):

תגובות