ערך השוויון בין אדם לחברו

קוד: שיוויון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות