מידת הקמצנות, צייקנות, כילות

קוד: מידת הקמצנות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות