זרעתם הרבה והבא מעט

מאת: אראל

אל:

במסגרת מבצע ההסברה לבניין בית המקדש, כשחגי עבר מבית לבית, והוכיח את האנשים על כך שהם יושבים בבתיהם אינם בונים את המקדש (ראו העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב?), אמר חגי לבני ישראל:

חגי א5-6: " ועתה כה אמר ה' צבאות: שימו לבבכם על דרכיכם. זרעתם הרבה והבא מעט, אכול ואין לשבעה, שתו ואין לשכרה, לבוש ואין לחם לו, והמשתכר משתכר אל צרור נקוב "

יש שתי דרכים להבין את התיאור הזה:

1. הנביא פותח ואומר ליושבי הבית: 'שימו לב לצרות שקורות לכם!'. ואז הוא מפרט. מכיוון שהוא נמצא בבית - הוא מביא דוגמאות שקשורות למה שקורה בבית:

2. הנביא פותח ואומר ליושבי הבית: 'שימו לב לאורח-החיים הבזבזני שלכם!' ואז הוא מפרט: ראו גם:

תגובות