עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גוים

קוד: ביאור:חבקוק ג6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

חבקוק ג6:
"עמד, וַיְמֹדֶד ארץ; ראה, וַיַתֵּר גוים;
ויתפצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לו
"

הפסוק קשה, ולכל חלק מהפסוק הוצעו כמה פירושים:

א. עמד וימודד ארץ

1. ייתכן שהכוונה שה' עמד כשופט, מדד ובחן את מעשיהם של יושבי הארץ, והחליט להעניש אותם מידה כנגד מידה.

מתי היה משפט זה?

2. וייתכן שהכוונה שה' עמד כדי למדוד את ארץ כנען ולחלק אותה בחבל המידה.

מתי היתה מדידה זו?


ב. ראה ויתר גויים

1. ייתכן שהכוונה שה' "הקפיץ", כלומר, פיזר והגלה את הגויים (וַיַתֵּר מהשורש נתר = קפץ, כמו ויקרא יא21: "...כְרָעַיִם ממעַל לְרַגְלָיו לְנַתֵּר בָּהֵן עַל הָאָרֶץ"). מתי בדיוק?

2. ייתכן שהכוונה שה' התיר לבני ישראל להפלות את הגויים לרעה בענייני ממון, משום שאינם מקיימים את חובתם האנושית הבסיסית (רבי אבהו בתלמוד שם): "שור של ישראל שנגח שור של כנעני - פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל - בין תם בין מועד - משלם נזק שלם:... אמר רבי אבהו: אמר קרא עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים - ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח; כיון שלא קיימו - עמד והתיר ממונן לישראל"

3. וייתכן שהכוונה שה' התיר לגויים את המצוות הללו, כך שיקבלו שכר נמוך יותר על קיומן (רב יוסף, ומר בריה דרבינא בתלמוד שם): "אֵין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה".

תגובות