חורבן בבל

קוד: חורבן בבל בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו ביטויים

[ירמיהו נא]

נא52 - נא53 נא47 - נא48

לכן הנה ימים באים נאום ה’,

לכן הנה ימים באים,

ופקדתי על פסיליה;

ופקדתי על פסילי בבל,

ובכל ארצה יאנוק חלל .

וכל ארצה תבוש; וכל חלליה ייפלו בתוכה.

1

כי תעלה בבל השמיים, וכי תבצר מרום עוזה:

וריננו על בבל שמיים וארץ וכול אשר בהם:

2

מאיתי יבואו שודדים לה, נאום ה’. {ס}

כי מצפון יבוא לה השודדים, נאום ה’.

3

קול זעקה מבבל; ושבר גדול מארץ כשדים. כי שודד ה’ את בבל, ואיבד ממנה קול גדול; והמו גליהם כמים רבים, ניתן שאון קולם. כי בא עליה על בבל שודד, ונלכדו גיבוריה, חיתתה קשתותם: כי אל גמולות ה’, שלם ישלם. והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגיבוריה, וישנו שנת עולם ולא יקיצו: נאום המלך, ה’ צבאות שמו. {ס}

גם בבל, לנפול חללי ישראל; גם לבבל נפלו חללי כל הארץ. פליטים מחרב--הלכו, אל תעמודו; זכרו מרחוק את ה’, וירושלים תעלה על לבבכם. בושנו כי שמענו חרפה, כיסתה כלימה פנינו: כי באו זרים על מקדשי בית ה’. {פ}

0

רקע : בנבואה הראשונה בבל נענשת על כך שהיא הפילה חללים רבים בישראל ובעמים – " גם לבבל נפלו חללי כל הארץ. פליטים מחרב הלכו... " (פשעי מלחמה). בנבואה השניה בבל נענשת (נראה לי) על דברי הגאווה וההתרברבות שלה: " ואיבד ממנה קול גדול ; והמו גליהם כ מים רבים ... שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגיבוריה... " {ע' גם במאמר " המים, האוצרות והאדם ". נראה משם שבבל התגאתה במים הרבים שהיו לה ובאדם הרב שמילא אותה.} לכן:

1. בנבואה הראשונה מודגש שחללי בבל ייפלו – כעונש על החללים שהיא הפילה. אבל בנבואה השניה מודגש הקול (האנקה) שהחללים ישמיעו – כעונש על ה"קול גדול" שהשמיעה בבל.

2. בשתי הנבואות נזכרים השמיים. בנבואה הראשונה נזכר שהשמיים (וגם כל שאר העולם) שמחים על מפלת בבל – כי בבל גרמה נזק גדול לעולם באכזריותה הרבה. בנבואה השניה השמיים מסמלים את הגאווה ואת הבטחון המופרז של בבל – בבל חשבה שהיא בשמיים.

3. בנבואה הראשונה בבל נענשת על עבירות חברתיות -- "בין אדם לחברו". לכן העונש מתבצע ע"י בני אדם – שודדים שיבואו מהצפון. אבל בנבואה השנייה בבל נענשת על עבירות רוחניות – "בין אדם למקום". לכן העונש מתבצע ע"י מלאכים – " מאיתי יבואו שודדים לה " {לפי דעת-מקרא (נדמה לי) הנביא בא להגיד, שאפילו אם בבל תצליח לעלות לשמיים זה לא יעזור לה – כי ה' נמצא מעל השמיים והוא ישלח "מאיתו" שודדים שישמידו אותה}.

תגובות