ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קנ

1 הללו יה הללו-אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו.
2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו.
3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור.
4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב.
5 הללוהו בצלצלי-שמע הללוהו בצלצלי תרועה.
6 כל הנשמה תהלל יה הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות