וירא א-להים את האדם כי טוב?

קוד: וירא א-להים את האדם כי טוב? בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

תגובות