מעשר שני - כדי שכל אחד ירגיש כמו לוי

קוד: ביאור:דברים יד23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים יד23: "וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל הַיָּמִים"

בספר במדבר כבר נאמר, שיש לתת מעשר מהתבואה ללויים, במדבר יח21: "וְלִבְנֵי לֵוִי הִנֵּה נָתַתִּי כָּל מַעֲשֵׂר בְּיִשְׂרָאֵל לְנַחֲלָה חֵלֶף עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר הֵם עֹבְדִים אֶת עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד" (פירוט).

בפסוק שלנו נאמר, שיש להפריש מעשר נוסף מהתבואה השנתית, ולאכול אותו בירושלים ליד המקדש. מדוע יש להפריש מעשר נוסף? ומה הקשר בין המעשרות?

- המעשר הראשון עלול לגרום לניכור בין הנותן למקבל: בעל השדה, הנותן את המעשר, עלול להתייחס אל הלוי, המקבל את המעשר, כאל נצלן בטלן.

לכן, נקבע שבעל השדה צריך להפריש מעשר נוסף - אבל הפעם לעצמו. זו מעין "קרן השתלמות": כשיצטרך לאכול עשירית מהיבול בירושלים, יצטרך גם לבלות שם זמן ממושך. מלבד ההנאה מהנופש, הוא בוודאי יפגוש שם לויים וכהנים, ויוכל ללמוד איתם בחברותא. בנוסף, הוא עצמו ירגיש כמו לוי החי ממעשרות, פעם אחת בשנה. כך ימנע הניכור בין העובדים לבין הלויים.

במשך כל השנה, אתה נותן מעשר ללויים כדי שילמדו תורה ויעסקו בצרכי המקדש, ופעם אחת בשנה אתה נותן מעשר לעצמך, כדי שאתה עצמך תעלה במקדש, ו"לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל הַיָּמִים" (ׂע"פ הרב שבתאי רפפורט).

מקורות ופירושים נוספים

 "

קו.

ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך. ר' יוסי אומר ג' דברים משום ג' זקנים,

  * (בכורות נג וש"נ) רבי עקיבא אומר, יכול יהיה אדם מעלה בכורות מח"ל לארץ? ת"ל ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר וגו', ממקום שאתה מביא מעשר דגן, אתה מביא בכורות. מח"ל שאין אתה מביא מעשר דגן, אי אתה מביא בכורות. 
  * (תמורה כא) שמעון בן (זומא) [עזאי] אומר, יכול כשם שנתנה תורה מחיצה בין קדשי קדשים לקדשים קלים, כך נתנה תורה מחיצה בין בכור למעשר שני! ודין הוא, בכור טעון הבאת מקום [ומעשר טעון הכאת מקום]; מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה, אף מעשר שני אינו נאכל אלא לפנים מן החומה! מה לבכור, (שכן) מיעט מקום אכילתו שכן מיעט זמן אכילתו; תאמר במעשר שני שריבה זמן אכילתו, הואיל וריבה זמן אכילתו ירבה מקום אכילתו! ת"ל ואכלת לפני ה’ א-להיך במקום אשר יבחר וגו', מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה, אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה. 
  * (תמורה שם וש"נ) ר' (שמעון) [ישמעאל] אומר, יכול יהיה אדם מעלה מעשר שני בזמן הזה, ואוכלו! ודין הוא, בכור ומעשר טעונים הבאת מקום. מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שני אינו נאכל אלא בפני הבית. לא, אם אמרת בבכור, שכן יש ממנו דמים ואימורים למזבח; תאמר במעשר שני, שאין ממנו דמים ואימורים למזבח! בכורים יוכיחו, שאין בהם דמים ואימורים [למזבח], ואין נאכלים אלא בפני הבית. לא, אם אמרת בבכורים, שכן טעונים הנחה לפני המזבח; תאמר במעשר שני, שאין טעון הנחה לפני המזבח! ת"ל ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר וגו'. מקיש (בכור למעשר שני) [מעשר שני לבכור], מה בכור אינו נאכל [אלא] בפני הבית, אף מעשר שני אינו נאכל [אלא] בפני הבית. 

(שם וש"נ) אחרים אומרים, יכול בכור שעבר זמנו משנה לחברתה, יהיה פסול כפסולי המוקדשים! ת"ל ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר וגו', מקיש בכור למעשר שני - מה מעשר שני נאכל משנה לחברתה, אף בכור נאכל משנה לחברתה.

" (ספרי)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • "המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם" לאורך הדורות: ... דברים יב26: "רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה' "; דברים יד23: "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק מ"ה: ... כמו שהוא הבהיר לנו בלשון התורה: ואכלת לפני ה' אלהיך בַּמָּקוֹם אשר יבחר לְשַכֵּן שמו שם מעשֹר דגנך, תירֹשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצֹאנך, למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל ... (cache)
 • מצוה כ"א - מורא מקדש ומורא שמים: ... ואז יקבלו צוויי ה' המכשירים את האדם וייראוהו, כפי שמתבאר לנו בכתוב בתורה, "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך ... (cache)
 • ספרי על במדבר ו ג – ויקיטקסט: 8 אפריל 2008 ... ר' יוסי הגלילי אומר מיין ושכר יזיר למה נאמר, לפי שהוא אומר (דברים י"ג) ואכלת לפני ה' אלהיך (במקום אשר יבחר לשכן שמו שם) [יכול] אף הנזירות במשמע, ומה אני ... (cache)
 • כל הפרק: 9 אוקטובר 2012 ... כמו שנאמר כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר ומעשר שני שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך הרי שתי מעשרות ובא ולמדך כאן בשנה השלישית ... (cache)
 • ספר המצוות לרמב"ם - מצוות תעשה: תלמוד לומר: ואכלת לפני ה' אלהיך [וגו'] מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך (שם יד, כג) ממקום שאתה מביא מעשר דגן, אתה מביא בכורות; מחוצה לארץ שאין אתה מביא מעשר ... (cache)
 • מ"ג במדבר ו ג – ויקיטקסט: 8 אפריל 2008 ... ר' יוסי הגלילי אומר מיין ושכר יזיר למה נאמר, לפי שהוא אומר (דברים י"ג) ואכלת לפני ה' אלהיך (במקום אשר יבחר לשכן שמו שם) [יכול] אף הנזירות במשמע, ומה אני ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: ואיני יודע למה הוזקק לציין פסוק של מעמד חזוני ומצב נבואי דוקא, וברור כי לא לזה כוונת רבנו, אלא על כל "לפני ה'" שבמקרא, והם עשרות רבות: כגון " ואכלת לפני ה' אלהיך ", דברים יד כג, ... (cache)
 • כל הפרק: 9 אוקטובר 2012 ... "שנה בשנה" - מכאן שאין משהין אותו יותר על שנתו יכול יהא פסול משעברה שנתו כבר הוקש למעשר שנא' (לעיל יד) ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ... (cache)
 • תנחומא - ראה: ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך. אם תעשר, דגנך. ואם לאו, דגני, שנאמר, לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו (הושע ב יא). אם זכיתם, תירושך. ואם לאו, תירושי ... (cache)
 • פורטל הדף היומי: סלק - "אניגרון מיא דסילקי": שנאמר: ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך ותירושך, ותירוש ... שנאמר: ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך, תירוש חמרא הוא וקרי ליה ואכלת. (cache)
 • איסור בל תאחר – בנדרים: דתניא, אחרים אומרים: יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל - תלמוד לומר) דברים יד) 'ואכלת לפני ה' אלהיך '... 'מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך'. מקיש בכור ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ראה: והא אין לוקין על לאו שבכללות, שאני הכא דמייתרא קרא דמכדי כתיב ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך בפנים אין בחוץ לא למה לי דכתב רחמנא לא תוכל לאכול בשעריך וגו', ש"מ לחלק. (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת כי תבוא: ... שנאמר (דברים יד, כג) ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך, הרי שני מעשרות, ובא ולמדך כאן בשנה השלישית שאין נוהג מאותן שני מעשרות אלא אחד, ואיזה, זה מעשר ראשון. (cache)
 • דיני המעשר (י"ד 29-22; כ"ו 15-12): נוסחה היה בקירוב: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה ואכלת לפני ה' אלהיך ".12 שכבה זו קודמת אפוא לייחוד הפולחן והיא קדם-ס"ד, כגון השכבות שראינו בדב' י"א ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- החודש הזה לכם: ... שנאמר והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, המעשרות והבכורות לכם שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך וגו', הקרבנות לכם שנאמר וזבחת עליו את עולותיך, ... (cache)
 • Deuteronomy - Chapter 26 (Parshah Ki Tavo) - Tanakh Online...: And it will be, when you come into the land which the Lord, your ... (cache)
 • עקרונות מדיניות רווחה: ואחר כך מפריש מן השאר אחד מעשרה והוא הנקרא מעשר שני, והוא לבעליו ואוכלין אותו בירושלים, ועליו נאמר ואם גאל יגאל איש ממעשרו, ועליו נאמר עשר תעשר ואכלת לפני ה' אלהיך במקום ... (cache)
 • ספר המצוות לרמב"ם - מצוות לא תעשה: "מכדי, כתיב: "ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירשך ויצהרך". לכתוב רחמנא: לא תוכל לאכל אותם בשעריך, מהדר פירושנהו לכלהו למה לי? שמע מנה ליחודיה לאו לכל חד וחד". הרי נתבאר ... (cache)
 • עולם האמת!, באמונה- The Faith: י"ד, כ"ג: "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים". י"ז, י"ט: "והיתה עמו וקרא בו כל ימי ... (cache)
 • Deuteronomy - Chapter 15 (Parshah Re'eh) - Tanakh Online - Torah...: Switch to NEW version. x. Switch to the. NEW. Chabad.org ... (cache)
 • רמב"ם הלכות מתנות עניים ו – ויקיטקסט: 10 מאי 2009 ... והוא הנקרא מעשר שני והוא לבעליו ואוכלין אותו בירושלים ועליו נאמר ואם גאל יגאל איש ממעשרו ועליו נאמר עשר תעשר ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר. (cache)
 • השורש התשיעי - שאין ראוי למנות הלאווים והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם...: והייתה התשובה: "קרא יתירא כתיב, מכדי כתיב ' ואכלת לפני ה' אלהיך וגו' מעשר דגנך תירושך ויצהרך' למה ליה למכתב 'לא תוכל לאכול בשעריך'? וכי תימא ללאו, אם כן נימא קרא 'לא ... (cache)
 • פרשת השבוע נשא לפי חכמת הקבלה והזהר: 28 מאי 2009 ... לפי שהוא אומר (דברים יד) ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר מעשר דגנך וגו', יכול ... ומה אני מקיים ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר וגו', בשאר כל אדם חוץ מן הנזיר. (cache)
 • משנה תורה - ספר המצוות: ... ואחד והקשו ואמרו וכי לוקין על לאו שבכללות והיתה התשובה קרא יתירא כתיב מכדי כתיב ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך וגו' למה ליה למהדר לא תוכל לאכול בשעריך וכי תימא ללאו אם ... (cache)
 • Leviticus - Chapter 27 (Parshah Bechukotai) - Tanakh Online...: And the Lord spoke to Moses, saying,, א. וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - </b>ירושלים: ... והיו שומעים את המתרגמים: ואכלת לפני ה' אלהיך וגו'176, לפיכך היו נכנסים עד תוך חומת ירושלים הפנימית, אבל בקדשים לא היו מטריחים את עצמם ואוכלים אותם לפנים מחומה חיצונה, ... (cache)
 • מיתוס וריטואל בהילכות ירושלים: 9 אפריל 1999 ... ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר... וכי. ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשים. שמו שם... ונתתה בכסף וצרת הכסף ... (cache)
 • כל הפרק: 8 אוקטובר 2012 ... "מזרע הארץ" - דגן. "מפרי העץ" - תירוש ויצהר. "לה' הוא" - קנאו השם ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכול בירושלים כמו שנאמר (דברים יד) ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך ... (cache)
 • רמב"ם הלכות בכורות א – ויקיטקסט: 10 מאי 2009 ... מצות בכור בהמה טהורה נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך ... (cache)
 • מכות יח א – ויקיטקסט: 28 ספטמבר 2008 ... אלא קרא יתירא הוא מכדי כתיב (דברים יב, ו) והבאת שם ואכלת לפני ה' אלהיך במקום וגו לכתוב רחמנא לא תוכל לאוכלם מיהדר מפרש בהו רחמנא למה לי אלא ליחודי ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: תלמוד לומר: ואכלת לפני ה' אלהיך וגו' מעשר דגנך וגו'. מקיש מעשר לבכור: מה בכור אינו אלא בפני הבית אף מעשר אינו אלא בפני הבית. וליהדר דינא וליתי במה הצד. משום דאיכא למיפרך: ... (cache)
 • more "ואכלת לפני ה' אלהיך ":
 • ביאור:המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם לאורך הדורות – ויקיטקסט: 14 אוגוסט 2009 ... אל המקום אשר יבחר' "ה'" ": דברים יד כג: ": ואכלת לפני "ה'": אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה ... (cache)
 • המקום אשר יבחר ה' – לפרשת ראה: 17 אוגוסט 2012 ... "רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה'", "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורות בקרך ... (cache)
 • רב ליבטאג – ראה: העליה למרכז הזה מסייעת גם להתפתחותו הרוחנית של כל יחיד, כמו שמסבירה התורה במצות " מעשר שני": "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם… למען תלמד ליראה את ... (cache)
 • פרשת ראה - מדוע אין התורה מציינת בגלוי את מקום המקדש?: ג] "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך,תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך,למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" [שם, י"ד,כ"ג] ד] ושמחת לפני ה' ... (cache)
 • ראה - ח. בורגנסקי: ... כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה: ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' א-להיך כל הימים. (cache)
 • פרשת ראה-מדוע אין התורה מציינת בגלוי את מקום המקדש?: 15 אוגוסט 2012 ... ג] "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך,תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך,למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" [שם, י"ד,כ"ג] ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - פרשות פרק יג בספר דברים: ... במעבר חד, בשימוש הפסוק "לא תעשון כן לה' אלוקיכם", עוברת התורה לבאר את חובת עשיית מקום אחד מיוחד לעבודת ה' במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, את החובות הכרוכים בבחירת ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת ראה: ... (כב) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה: (כג) ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - הפרשות הסמוכות לדיבר שמור את יום השבת: קשר זה מתבטא באכילה " במקום אשר יבחר לשכן שמו שם". הכוונה כאן היא לפשוטו של מקרא, מבלי להתייחס לשאלה האם הלכה למעשה אוכלים את הבכור. בשורה התחתונה, אנו רואים כאן ... (cache)
 • מעשר שני: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכרות בקרך וצאנך, למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו, ... (cache)
 • ע"ב: ויפסל ת"ל ואכלת לפני ייי אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה אף בכור אינו נפסל ... (cache)
 • מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום, אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, תרושך, ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, למען תלמד, ליראה את ה' ... (cache)
 • ראה: כוח מצוות התורה ליצור רושם באדמה ובאדם: ואכלת לפני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך...למען תלמד ליראה את ה' אלוהיך כל הימים" (דברים יד, כב - כט). [18] "וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ ... (cache)
 • פרשת לך לך: ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירֹשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' א-להיך כל הימים. (דברים י"ד, כג). הקהל את העם האנשים ... (cache)
 • תרומות ומעשרות: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך, למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו, ... (cache)
 • דף קשר מספר 3 - פרשת אמור: שונה הפרשת מעשרות שנצטוו עליה בדברים: תכליתה היא לאכול "לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם... למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים". עם אסיפת היבול, גדל החשש ... (cache)
 • פרשת ראה אנכי: "במקום אשר יבחר לשכן שמו שם" - בביהכ"נ שהוא מקדש מעט. "מעשר דגנך תירושך ויצהרך" - זה עסק התורה שנמשלה לדברים אלו. "ובכורות בקרך" - זו תורה שבכתב שקדמה וביכרה לעולם ... (cache)
 • Default Normal Template: בחלק מהשנים הוא מעלה את היבול שעישר לירושלים ושם אוכל אותו "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם". בשנים האחרות הוא נותן את המעשר לעניים "…והגר והיתום ... (cache)
 • ביאור:למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים – ויקיטקסט: 1 אוגוסט 2008 ... המטרה של מצוות מעשר שני: דברים יד כג: ""ואכלת לפני ידוד אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה ... (cache)
 • ספר דברים: יד,כג ואכלת לפני יהוה אלהיך, במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירשך ויצהרך, ובכרת בקרך וצאנך: למען תלמד, ליראה את-יהוה אלהיך--כל-הימים. יד,כד וכי-ירבה ממך הדרך, ... (cache)
 • ט"ו בשבט - כח הצימוח.: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך, למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו, ... (cache)
 • פרשת ויגש ה'תשס"ח: גם על אכילת מעשר שני בירושלים אומרת התורה (דברים י"ד, כ"ג) "ואכלת לפני ה' אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם... למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך" ללמדך, שבאמצעות המקדש ... (cache)
 • תוצרת חקלאית ובה קדושת שביעית: ואכלת לפני ה' א-להיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצאנך, למען תלמד ליראה את ה' א-להיך כל הימים. אמנם אפשר לפדות את התוצרת ... (cache)
 • קול צופיך: כתוב בפרשה "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" (דברים יד, כג). (cache)
 • דברים - ללא ניקוד: ... {כב} עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה: {כג} ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה ... (cache)
 • אל המקדש - נוב וגבעון - משכן או מקדש / ישראל יהודה שניידר: [3] וכעין זה בדה"ב ה', ה. [4] על פי גרסת השיטה מקובצת (שם י"א). וכן פירש רש"י ביומא (ט ע"ב): "'בירה תוכיח' - בית המקדש". [5] שם הניסוח הוא: "במקום אשר יבחר לשכן שמו שם...". (cache)
 • מורה הנבוכים - חלק שלישי: ... כפי שמתבאר לנו בכתוב בתורה, ואכלת לפני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלוהיך כל הימים 77. (cache)
 • המאבק לחברה מוסרית סיכומים אורט חולון.doc: הפרשנות המודרנית אומרת שנכתב " במקום אשר יבחר לשכן שמו" כדי לא לאזכר את ירושלים, דבר שיסגיר את כתיבתו המאוחרת של הספר (בימי יאשיהו). כמו כן פרשנות נוספת אומרת ... (cache)
 • פרשת ראה בערבית יהודו-תוניסאית, מאת ר' חי כמוס מאזוז - הפרשה - פורטל...: מהן הדרכים שבעזרתן ניתן יהיה למנוע את דעיכתה וכיבויה של שמחה זו? התורה דרשה כי במהלך הקרבת קורבנות הנדבה כתוב: "במקום אשר יבחר לשכן שמו שם.....", כלאמר במהלך אכילת ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - שיעורים - ירושלים מקום טהור לפני ה': מעשר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלם שנאמר 'ואכלת לפני ה' א-לקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם'.[3]. (הלכות מעשר שני ב, א). כלומר דין אכילת מעשר שני בירושלים נלמד ... (cache)
 • פירוש המכבי - דברים:: דברים פרק יד: (כג) ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם... למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים. המפרשים פירשו שהכוונה היא שתבוא לירושלים, מקום בית הדין, ושם תלמד הוראה; ... (cache)
 • קטגוריה:במדבר ו ג – ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... ר' יוסי הגלילי אומר מיין ושכר יזיר למה נאמר, לפי שהוא אומר (דברים י"ג) ואכלת לפני ה' אלהיך (במקום אשר יבחר לשכן שמו שם) [יכול] אף הנזירות במשמע, ומה אני ... (cache)
 • מדאורייתא לדרבנן - דיון בשתי סוגיות: "מכלל שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך (דברים יד, כג), יכול אין לחייב אלא (על) דגן תירוש ויצהר, מנין לרבות שאר פירות תלמוד לומר ... (cache)
 • more "במקום אשר יבחר לשכן ":
 • ביאור:פרשת ראה - מדוע אין התורה מציינת בגלוי את מקום המקדש? – ויקיטקסט: 4 ספטמבר 2012 ... ג] "ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך,תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך,למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" [שם, י"ד,כ"ג] ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: את כל תבואת זרעך היֹצא השדה שנה שנה.: ואכלת לפני ה. א'. -. לֹהיך במקום אשר. יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירֹשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את. 'ה. -א ... (cache)
 • תרומות ומעשרות – ויקישיבה: 13 ספטמבר 2012 ... ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך" (דברים יד-כב). מעשר עני - "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- והגית בו יומם ולילה - ואספת דגנך: ואכלת לפני ד' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ד' אלוקיך כל הימים. אבל עדיין צריך ביאור איך יביא מה שיעשר ... (cache)
 • סתירות בתורה תשובה ל"מקרא".: ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים... והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו ... (cache)
 • לעיניי הגראי"ל שטיינמן: אתרוג השוקל 7.5 ק"ג: 19 ספטמבר 2010 ... וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך; וכן דברים יד,כג: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך, למען ... (cache)
 • דברים: הפסוק פנוי... לחצו לבחירה. כג ואכלת לפני יהוה אלוהיך, במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך: למען תלמד, ליראה את-יהוה אלוהיך--כל- הימים. (cache)
 • מעשר: שנה שנה אין מעשרין משנה לחברתה, דברי רבי עקיבא, ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך, אם תעשר דגנך, ואם לאו דגני, שנאמר (הושע ב') לכן אשוב ואקח את ... (cache)
 • עבודת ה יראת שמים: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים. (שם יד כג). הקהל את העם האנשים ...
 • ביאור:בבלי גיטין דף מז – ויקיטקסט: 4 אוגוסט 2008 ... וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך; וכן דברים יד,כג: ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך, למען ... (cache)
 • "צירוף" (ב): העלאת החיים הגופניים: בעוד התורה מכריזה "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים" (דברים יד, כג) – ... (cache)
 • למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים: 14 פברואר 2005 ... המטרה של מצוות מעשר שני: דברים יד23: "ואכלת לפני ידוד אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה ... (cache)
 • more "שמו שם מעשר דגנך ":
 • מעשר שני – ויקיפדיה: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ... וְהַלֵּוִי ... (cache)
 • למד - מילון: "וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם, מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ, וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ: לְמַעַן תִּלְמַד, ... (cache)
 • תרומות ומעשרות – ויקיפדיה: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ... וְהַלֵּוִי ... (cache)
 • המקור למעשר שני: ואכָּלת לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מעַשֵּׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה ... (cache)
 • פרשת ראה - מעשר שני - גיליונות נחמה ליבוביץ: "וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מעשר שני: ... שָׁנָה: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד ... (cache)
 • לעולם יהא אדם/ דרשת שבת תשובה תשס"ט, בית כנסת הרמב"ן: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- "ראה אנוכי נותן לפניכם": "וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹקֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד ... (cache)
 • קול צופיך 326 פרשת השבוע ראה תשס"ה - הלכות דם הרב הגאון מרדכי אליהו...: עוד כתוב בפרשה (שם, כג) "וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹקֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ ... (cache)
 • פרשת ראה-אונקלוס: יד,כג וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם, מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ, וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ: לְמַעַן ... (cache)
 • ארץ יושביה - בית אבי חי: תלמוד לומר – וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ (דברים יד, ... (cache)
 • View: ... שָׁנָה: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד ... (cache)
 • המשפטים החקלאיים בתנ"ך - מחקרים מדעיים: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה ... (cache)
 • Deuteronomy - Chapter 14 (Parshah Re'eh) - Tanakh Online - Torah...: Switch to NEW version. x. Switch to the. NEW. Chabad.org ... (cache)
 • Parasha (1 Year) # 49, Deu 11:26-16:17 9/8/2012: 23 אוגוסט 2003 ... וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקֹום אֲשֶׁר־יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמֹו שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ ... (cache)
 • שאלון: 16 פברואר 2006 ... כג וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם, מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ, וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ ... (cache)
 • Parasha (1 Year) # 36, Deu 14:22-16:17 6/23/2012: 7 יוני 2003 ... וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקֹום אֲשֶׁר־יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמֹו שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ ... (cache)
 • התורה והמצוה ויקרא כז כז-לב – ויקיטקסט: 15 אוקטובר 2012 ... וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ ... (cache)
 • ביאור:בבלי סוטה דף מא – ויקיטקסט: 16 מאי 2009 ... מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ, וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ - לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ - כָּל הַיָּמִים.(דברים פרשת ראה (י"ד ... (cache)
 • ביאור:בבלי יומא דף עו – ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... (דברים יד כג) וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ [בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם] מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ [וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ ... (cache)
 • דברים ניקוד – ויקיטקסט: 5 ספטמבר 2011 ... וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ ... (cache)
 • more "תירשך ויצהרך ובכרת בקרך ":
 • Yeshiva.org.il- מצות השמחה בר"ה: ... המצווה מבואר בתורה (דברים פרק יד) "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים ": ... (cache)
 • more "וצאנך למען תלמד ליראה ":
 • מראי מקומות: "למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים" (דברים יד, כג) אלו שבתות וימים טובים – [הוי למד ליזהר שלא יבטל עונג שבת בשביל תיקון הטבל] – רש"י "למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל ... (cache)
 • ביאור:דברים יז יט – ויקיטקסט: 15 יוני 2012 ... (cache); תפיסת החינוך בספר דברים: עיון בשורשים למ"ד ויר"ה: למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים" (יד 23); "למען ילמד ליראה את ה ' אלהיו לשמר את דברי ... (cache)
 • דברים י יב: 24 יוני 2009 ... ולכן תמצא הלמידה ביראה, והוא אמרו (דברים לא יב): "ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם", (דברים יד כג): "למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים", ודומיהם. ואם הייתה ... (cache)
 • תפיסת החינוך בספר דברים: עיון בשורשים למ"ד ויר"ה: למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים" (יד 23); "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם". דומה ששני הכתובים הללו מביעים עמדה ... (cache)
 • הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (שלמה בן יוסף) – ויקיטקסט: 13 אוקטובר 2012 ... תלמוד לומר (דברים יא יג): "לאהבה את ה' אלהיך" – כל שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. הנה התבאר לך זה העניין, ונתבאר שהוא כוונת התורה ויסוד כוונת החכמים ... (cache)
 • יתברך: ... הלא המצות נקראים בזוהר הקדוש רמ"ח עיטין, רוצה לומר רמ"ח עצות לבוא על ידיהם ליראת הבורא ואהבתו ומקרא מלא הוא למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים, שכל התורה והמצות ... (cache)
 • נורמת היסוד לחוקת המדינה / יצחק שילה: אנא למדני את הדרך לקיים את מצוות "ואהבת את ה' אלהיך". כל שאר המצוות ברור לי כיצד יש לקיימן, אך איני יודע כיצד אפשר לאהוב ישות שאין לה גוף ואין לה דמות הגוף, שאין לתארה ... (cache)
 • more "את ה' אלהיך כל ":
 • תפיסת החינוך בספר דברים: עיון בשורשים למ"ד ויר"ה: למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים" (יד 23); "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם". דומה ששני הכתובים הללו מביעים עמדה ... (cache)
 • ספר חמדת ימים - חלק ב - חג הפסח: ... תמים תהיה עם ה' אלהיך כל הימים וביותר בקרב הימים האלה ימי ניסן להיות ביראת ה' כל היום ולהתקדש בקדושת הימים וקדושת הרגל הבא לבער החמץ פנימי וחיצון אשר לא ישאר ממנו ... (cache)
 • more "ה' אלהיך כל הימים ":

תגובות