הקללה שהפכה לברכה

קוד: שיחה:דברים כג6 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

דברים כג6: " ולא אבה ה' אלהיך לשמע אל בלעם, ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך " ( פירוט)

אפשר להסיק מכאן כמה מסקנות:

1. בלעם ביקש מה' שייתן לו לקלל, וה' לא רצה לשמוע בקולו. כלומר גם בלעם עצמו רצה לקלל - לא רק בלק.

2. לבלעם כבר היתה קללה מוכנה, וה' הפך את הקללה הזאת לברכה; לא כתוב רק "ויאמר ה' אלהיך לבלעם לברך אותך" אלא "ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה".

מכאן אפשר להבין, מתוך ניתוח הברכות שבלעם בירך את ישראל, מה היו הקללות שבהן רצה לקללם.

מסקנה כללית יותר שאפשר להסיק מכאן היא, שכאשר ה' אוהב את עם ישראל, הוא הופך להם את הקללות לברכות; מכאן למדו חכמי ישראל, במיוחד מתנועת החסידות, לדרוש לשבח את כל הקללות שבתורה. ראו למשל:


תגובות