>> > > >

=

: : 3 "

: 1

:

:

3: " יּ שׁ : וֹ יּוֹ זּ, שׁ מּיִ בּ ; כּ בּ וֹ ' זּ, אָ . "

: , , !   ' , , !

- ' :

, : , , ; -,  34: " יּשּׂ בּוֹ ' שׁ בּשׂ שׁ " ( ).

, , , 39: " יּוּ בּ שׁ וֹוּ מּיִ צּוֹ כּ , כּ שׁוּ מּיִ וּ הּ שׂוּ " ( ).

, - , , . ' .