>> > > >

=

: : 3 "

: 1

:

:

3: "יּ שׁ : וֹ יּוֹ זּ, שׁ מּיִ בּ ; כּ בּ וֹ ' זּ, אָ ."

: , , !   ' , , !

- ' :

, : , , ; -,  34: "יּשּׂ בּוֹ ' שׁ בּשׂ שׁ" ().

, , , 39: "יּוּ בּ שׁ וֹוּ מּיִ צּוֹ כּ , כּ שׁוּ מּיִ וּ הּ שׂוּ " ().

, - , , . ' .