פיצויים על חבלה גופנית - חמישה סוגים

קוד: פיצויים על חבלה גופנית בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: שמות כא שנכתבה ב13:57:11  12.05.2005


אדם שמכה את רעהו - צריך לשלם לו פיצויים. על-פי ההיגיון, וגם על פי ההלכה (רמב"ם, הלכות חובל ומזיק א ) , ישנם 5 סוגים של פיצויים:

5 סוגים אלה נלמדים מן התורה:

כפי ניתן לראות ברשימה, רוב סוגי הפיצויים נזכרים באותה פרשה - שמות כא; יוצא הדופן היחיד הוא ה"בושת".

אך ייתכן שגם הסוג החמישי נזכר בפרשה - בפסוק שנזכר באמצע, אחרי פרשת השבת והריפוי ולפני פרשת הנזק והצער (שמות כא 22): "וכי יינצו אנשים, ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון - ענוש ייענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים". כפי שכתבתי כאן (ללא הסמכה לפסיקת הלכה), ייתכן שהפרשה מדברת על אדם שפגע באישה הרה וגרם לה ללדת את ילדיה באמצע הרחוב; הילדים אמנם יצאו בחיים, אך הלידה המפתיעה ביישה את האישה ואת בעלה לעיני כל העוברים והשבים, ולכן הפוגע צריך לשלם.

היתרון של פירוש זה הוא, שלפי פירוש זה, הפרשה בשמות כא כוללת את כל סוגי הפיצויים.

אם נצרף לכאן את את הפירוש שלפיו אדון שהיכה את עבדו אינו צריך לפצות אותו על שביתה ממלאכה , נראה שהפרשה בנויה במבנה מסודר - מבנה של טבלה:

 

 

פגיעה באדם בן-חורין

פגיעה בעבד

פגיעה קלה (שבת, ריפוי)

כא18-19: וכי יריבון אנשים--והכה איש את ריעהו, באבן או באגרוף; ולא ימות, ונפל למשכב. אם יקום והתהלך בחוץ, על משענתו--וניקה המכה:   רק שבתו ייתן, ורפוא ירפא.

כא20-21: וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, ומת תחת ידו - נקום יינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד - לא יוקם, כי כספו הוא.

פגיעה חמורה (בושת, נזק, צער)

כא22-25: וכי יינצו אנשים, ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה, אסון--ענוש ייענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן, בפלילים. ואם אסון, יהיה--ונתת נפש, תחת נפש. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. כווייה תחת כווייה, פצע תחת פצע, חבורה, תחת חבורה.

כא26-27: וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין אמתו - ושיחתה: לחופשי ישלחנו, תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל - לחופשי ישלחנו, תחת שינו.

תגובות