ואהבת לרעך כמוך - למי בדיוק צריך לאהוב?

קוד: ואהבת לרעך כמוך - למי בדיוק בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת:

אל:

[חיים לביא בשם הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל]:

כתוב [ויקרא יט18]: ואהבת לרעך כמוך . מיהו שמצווה לאהוב אותו?

אלא, "לרעך" - אותיות "רע לך" - היינו מי שהוא אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות וכו', אלא שהוא רע לך. אדם כזה מצווה לאהוב אותו, אע"פ שהוא רע לך, ועל כך ציוותה התורה - ואהבת לרעך כמוך (וכמובן מפשט הפסוק: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך - היינו מי שעשה לו רעה).

ע"ע בנפול אויבך אל תשמח .

תגובות