הלואה לצורך חידוש היכולת להתפרנס

קוד: הלואה לצורך חידוש כושר העבודה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל

אל: מנח"ת שבת ה'תשס"ו בהר-בחוקותיי

אם אתם מעוניינים לקבל הלוואה בלי ריבית, אנא קראו את ההסברים בקישור

הפרשה שמצווה להלוות בלי ריבית מתחילה כך (ויקרא כה35): "וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עימך- והחזקת בו, גר ותושב וחי עימך". לענ"ד, יש להבין את הביטוי "ומטה ידו" כניגוד לביטויים "משלח יד" ו"מעשה יד", שנזכרו כמה פעמים בתורה לציון מקצוע שמתפרנסים ממנו; אדם ש"מטה ידו" הוא אדם שאיבד את היכולת שלו להתפרנס.

ואכן, גם מבחינה הגיונית, אדם כזה הוא המועמד הטבעי ביותר לקבלת הלוואה, שכן אם הוא יקבל הלוואה - הוא יוכל לחדש את היכולת שלו להתפרנס, ואז יוכל גם להחזיר את ההלוואה ולא להתבייש. זו כנראה משמעות המצוה "והחזקת בו... וחי עמך": עליך להחזיק בידו ולחזק אותו, כך שיוכל שוב לחיות ולהתפרנס כמוך.

דוגמאות מהעבר:

דוגמאות מההווה:

ע"ע הלואה בלי ריבית - לאיזו מטרה?

תגובות