כן להסתמך על יבול שש שנות העבודה

  1. שמירת מזון משנות-העבודה לשנה השביעית / אראל ויעל
  2. חסכון משנות-העבודה לשנה השביעית / אראל ויעל
  3. עידוד חקלאים קטני-אמונה / אראל ויעל
  4. מתכונים לשנת השמיטה / אראל   [נכתב ב: 12:07:04  27.08.2006]