שלא ימשכן בעל-חוב בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש

תוספות ותגובות