סגולות משלי - מקורות

קוד: סגלות משלי מקורות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי כולל בעיקר את חכמתו של שלמה המלך, כפי שמעידה הכותרת הראשית:

בעיקר - אבל לא רק. ספר משלי נועד לא רק להעביר לקוראים את דעותיו ורעיונותיו של המחבר, אלא גם לעזור להם להבין את דבריהם של חכמים אחרים, כפי שנאמר בהקדמת הספר, משלי א6: "לְהָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה, דִּבְרֵי חֲכָמִים וְחִידֹתָם".

כותרות המשנה, המופיעות בהמשך הספר, מחלקות את הספר למספר תת-ספרים, חלקם מיוחסים לשלמה וחלקם מיוחסים לחכמים אחרים: גם אני, הקטן, אספתי בספר זה מדבריהם של חכמים רבים - החל מדברי חז"ל והמפרשים, ועד לדברי חכמים בני דורנו, מישראל ומאומות העולם. ואלה המקורות העיקריים בהם השתמשתי בכתיבת ספר זה, לפי זמנם:
חכמים מ-50 השנים האחרונות:

מקורות ופירושים נוספים

הט אזנך ושמע דברי חכמים

פירושנו על משלי כב17: "הַט אָזְנְךָ וּשְׁמַע דִּבְרֵי חֲכָמִים, וְלִבְּךָ תָּשִׁית לְדַעְתִּי" נובע מקטע בתלמוד המתייחס לתנא רבי מאיר, שלמד תורה מרבו שעזב את הדת:
  • "רבי מאיר, היכי גמר תורה מפומיה ד'אחר'? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן... אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו! - אמר ריש לקיש: רבי מאיר קרא אשכח ודרש: הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי - "לדעתם" לא נאמר אלא "לדעתי". קשו קראי אהדדי! - לא קשיא: הא בגדול, הא בקטן." (תלמוד בבלי חגיגה טו:).
כלומר, מכיוון ששלמה המלך הרשה לעצמו ללמוד את דבריהם של חכמים אחרים, שאינם בהכרח ישראלים או צדיקים, ואף שילב מדבריהם בספרו, הרי שמותר לכל אדם לעשות את אותו הדבר וללמוד דברי חכמה מאנשים שאינם צדיקים, ובלבד שהוא אדם גדול בדורו (כמו שלמה בדורו), ושיש לו צורך ללמוד את דברי החכמה האלו כדי ללמד אותם לרבים תוך ניפוי הדברים הלא רצויים שבהם. מותר לו לשמוע את דברי החכמים האחרים - "הט אזנך ושמע דברי חכמים ", אך לא לתת להם להשפיע על ליבו, שכן הלב צריך להיות מלא בדעת ה' בלבד - "ולבך תשית לדעתי" (ראו גם חכמות חיצוניות למי שבוטח בה').

רש"י, בפירושו לפסוק זה, לא הגביל אותו לאדם גדול בלבד, אלא פירשו כהנחיה כללית:

  • "הט אזנך ושמע דברי חכמים - ללמוד תורה מחכם כל שהוא, ולבך תשית לדעתי - ואם רבך רשע, לא תלמוד ממעשיו" (רש"י)

אני, הקטן, השתדלתי שלא להביא בספר זה מקורות של אנשים רשעים כמו "אחר", אבל כן הבאתי מקורות נייטרליים העוזרים להבין את הרעיונות והנושאים בספר משלי.

בשולי הדברים נציין שפירושנו על דברי החכמים: אגור בן יקה, איתיאל, אוכל ולמואל מלך משא מסתמך על המלבי"ם, ובאופן דומה פירש הגאון מוילנה. אולם לפי חז"ל, ומפרשים אחרים, כל השמות הללו הנם כינויים של שלמה המלך המייצגים צדדים שונים באישיותו (ראו: דברי אגור בן יקה).


תגובות