פתיחות של קטעים בספר משלי

קוד: פתיחות של קטעים בספר משלי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

הספר הראשון מספרי משלי (פרקים א-ט) מכיל קטעים, שכל אחד מהם נפתח בפסוק-פתיחה שקורא לתלמיד ("בני") לשמוע אל דברי החכם.

המשותף לכל הפתיחות הוא, שהן מדגישות את סמכות ההורים והמחנכים, ואת חובתו של הנער והתלמיד לשמוע בקולם (ע"ע יסר בנך ויניחך).

אך יש גם הבדלים סגנוניים בין הפתיחות. אפשר לחלק את פסוקי הפתיחה לזוגות מקבילים:

1.           מוסר אביך ותורת אמך

 

2.           הקשיבה והט-אזנך

 

3.           אמריי ומצוותיי תצפון איתך

 

4.           פסוקי פתיחה אחרים


תגובות