צמחים

קוד: צמחים בתנ"ך

אורן

אטון

אֵלָה

אַלָּה

אַלּוֹן

אמיר

ארֶז

אשֶל

אשרה

אשרים

בַד3

בוּל[צ]

בכָא

בליל

בצָל

ברוש

ברות

גבעול

גד[צ]

גדיש

גזַע

גפֶן

גֹפֶר

דוּדאים

דֹלִי

דליות

דשֶא

הדַס

זַלזַל

זמורה

זמורים

זִרוּע

זרעון

חוטר

חֹרש4

טרפים

יבול

יניקות

יעַר

יערה

יֶרֶק

יָרָק

כמון

כִפָּה

כפות תמרים

כרֶם

לבנֶה

לוּז

לקֶש

נהלול

נטיע

נטישות

ניצה

ניצן

נֵצֶר

סחיש

סנֶה

סנסַן

סעיף

סעַפּוֹת

ספיח

סרעַף

עומר1

עלֶה

עמיר

ענָף

עפָא

עֵץ

עץ חיים

עץ שמן

ערבים

ערוער

ערמון

ערעָר

פֻארה

פנַּג

פרֹאת

פרדֵס

צאלים

צִיץ1

ציצה

צמח - כללי

צמרת

צפצפה

צִצִּים

קישוא

קָמה

קנֶה

קֶצַח

קציר[צ]

רותם

שׂוכָה

שׂוכֹה

שוּם

שׂורק

שורש

שחיס

שטים

שִׂיח2

שיטה

שלוחה

שלחים

שקֵד

שקמה

שקמים

שׂריג

שׂריקות

תאנה

תאשור

תבואה

תדהָר

תומר

תמָר

תמרור

תנובה

תפוח

תרזה

תוספות ותגובות