ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב טז

1 ויען איוב ויאמר.
2 שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם.
3 הקץ לדברי-רוח או מה-ימריצך כי תענה.
4 גם אנכי ככם אדברה לו-יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי.
5 אאמצכם במו-פי וניד שפתי יחשך.
6 אם-אדברה לא-יחשך כאבי ואחדלה מה-מני יהלך.
7 אך-עתה הלאני השמות כל-עדתי.
8 ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה.
9 אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי.
10 פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון.
11 יסגירני אל אל עויל ועל-ידי רשעים ירטני.
12 שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה.
13 יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי.
14 יפרצני פרץ על-פני-פרץ ירץ עלי כגבור.
15 שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני.
16 פני חמרמרה מני-בכי ועל עפעפי צלמות.
17 על לא-חמס בכפי ותפלתי זכה.
18 ארץ אל-תכסי דמי ואל-יהי מקום לזעקתי.
19 גם-עתה הנה-בשמים עדי ושהדי במרומים.
20 מליצי רעי אל-אלוה דלפה עיני.
21 ויוכח לגבר עם-אלוה ובן-אדם לרעהו.
22 כי-שנות מספר יאתיו וארח לא-אשוב אהלך.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות