כורש

מאת: אראל

קוד: כורש

 

שם נוסף: כרש

  1. ישעיה מד 28: האמר לכורש רעי וכל חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד.
  2. עזרא א 1: ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר ה' את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר.

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אחשורוש    ארתחששתא    ושתי    הגא    שעשגז    בגתן    תרש    התך  


תוספות ותגובות