ושתי

מאת: אראל

קוד: ושתי

 

  1. אסתר א 9: גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש.

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כורש    אחשורוש    ארתחששתא    הגא    שעשגז    בגתן    תרש    התך  

איש:   אחשורוש  


תוספות ותגובות