התך

מאת: רענן

קוד: התך

 

  1. אסתר ד 5: ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה.

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כורש    אחשורוש    ארתחששתא    ושתי    הגא    שעשגז    בגתן    תרש  


תוספות ותגובות