ארתחששתא

מאת: אראל

קוד: ארתחששתא

 

קבוצת-אב:   פרסים ומדיים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כורש    אחשורוש    ושתי    הגא    שעשגז    בגתן    תרש    התך  


תוספות ותגובות