דודה של הרעיה

מאת: אראל

קוד: דודה של הרעיה

 

אישה:   רעיתו של הדוד  

דודה של הרעיה שייך גם כן לקבוצת:   דמויות ספרותיות (מופיעות רק בשירים או נבואות)  


תוספות ותגובות