נתן אבי עזריהו

מאת: רענן

קוד: נתן (אבי עזריהו)

 

  1. מל"א ד 5: ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך [שלמה].

הערה: יתכן שאבי עזריהו ואבי זבוד הם אותו איש, ויתכן שאחד מהם או שניהם הוא נתן הנביא, הנאמן למלך שלמה.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי שלמה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שישא    נתן    אחישר    עבדא    בן חור    בן דקר    בן חסד    בן אבינדב    אחילוד    בן גבר    עדא    אחימעץ    חושי    פרוח    אלא    ארי  

ילדים:   עזריהו  


תוספות ותגובות