בן גבר

מאת: רענן

קוד: בן גבר

 

  1. מל"א ד 13: בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי שלמה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שישא    נתן    נתן    אחישר    עבדא    בן חור    בן דקר    בן חסד    בן אבינדב    אחילוד    עדא    אחימעץ    חושי    פרוח    אלא    ארי  


תוספות ותגובות