אחישר

מאת: רענן

קוד: אחישר

 

  1. מל"א ד 6: ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי שלמה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שישא    נתן    נתן    עבדא    בן חור    בן דקר    בן חסד    בן אבינדב    אחילוד    בן גבר    עדא    אחימעץ    חושי    פרוח    אלא    ארי  

אחישר שייך גם כן לקבוצת:   אנשים אשר על הבית  


תוספות ותגובות