האם זה טוב להיות עני?

קוד: האם זה טוב להיות עני בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

כמה פסוקים בספר משלי מלמדים (דבר שרוב האנשים בימינו יסכימו עליו בקלות) שזה רע להיות עני:

אולם, בספר תהלים אמר המשורר:

האם יש כאן דעות שונות?

1. ייתכן שאכן יש כאן דעות שונות, כי לכל אדם מתאים מצב כלכלי אחר: החכם בספר משלי חושב, מתוך היכרות עם נפשו, שאין זה מתאים לו להיות רָש, כי הרֵאש עלול לגרום לו לגנוב; ייתכן שהמשורר בספר תהלים חשב אחרת. וייתכן שגם המשורר בתהלים חשב שלא מתאים לו להיות עני, אך ה' כנראה חשב אחרת והביא אותו למצב של עוני, ובדיעבד המשורר הבין שזה היה טוב לו, כי בזכות העוני הוא התקרב לתורה ולמד יותר, ולכן בדיעבד הודה לה' על כך.

2. ייתכן שהעוני הוא ניסיון שהאדם צריך לעמוד בו: מלכתחילה האדם מבקש מה' שלא יביא אותו לידי ניסיון, אך בדיעבד - לאחר שהאדם עמד בניסיון בהצלחה - הוא מודה לה' על כך.

3. וייתכן שיש הבדל בין רש לבין עני: ע"פ מלבי"ם, רש הוא אדם שאין לו כלום; הרש תמיד נמצא על סף רעב, והוא עומד בניסיון קשה שלא לגנוב; אך העני אינו רש - הוא אמנם מרוויח פחות מהממוצע במשק, ולכן הוא עָנָו ואינו מתגאה על אחרים, אך עדיין יש לו מספיק כסף כדי להתקיים בכבוד.

כל זה, כמובן, אינו יכול להוות תירוץ שלא לעזור לעניים - שהרי כתוב בתורה "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון", ואין זה משנה אם זה טוב או רע להיות עני.

תגובות