חיה - בהמה

קוד: חיה - בהמה בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

ישנם שלושה כינויים המשמשים לתיאור יצורים חיים: חיה, בהמה ו- בעיר. כל אחד מהכינויים מתייחס להיבט אחר של היצור (ע"פ רש"ר הירש על שמות כב4)
לפעמים משתמשים במילה " חיה " כדי לציין, בפרט, חיית בר - כמו איל או צבי או יחמור; ובמילה  "בהמה " מציינים, בפרט, בעל-חיים ביתי, שהוא חלק ממשק הבית של האדם, כמו שור או כבש או עז; ויש דינים המבחינים בין חיה לבהמה, למשל:
אך הגבול בין "בהמה" לבין "חיה" אינו חד, כי:
לכן לפעמים משתמשים במושג "בהמה" או במושג "חיה" כדי לציין את כל סוגי בעלי החיים. כך ניתן ללמוד מפרשת סימני הכשרות:
ראו גם:

תגובות