דיבור נמשל לנשק

קוד: דיבור נמשל לנשק בתנ"ך

סוג: כלל

מאת:

אל: