גהה = הסרת מחלות

קוד: גהה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

"עומס תנועה במחלף גהה..."

למה קוראים לו גֵהָה?

כנראה, על-שם בית החולים גהה (כיום המרכז לבריאות הנפש גהה), שהיה ממוקם לידו עד שנת ה'תשל"ב.

אבל מדוע המרכז לבריאות הנפש נקרא גהה?

אולי על שם שני הפסוקים שבהם מופיע השורש גהה במקרא, שניהם קשורים לרפואה ובריאות:

השורש גהה דומה לשורש הגה, שמשמעו הסיר והרחיק:

כך גם בהושע ה13:

לפי זה, המשמעות הכללית של השורש גהה היא הסרה והרחקה, אך משתמשים בו במיוחד כדי לציין הסרה והרחקה של מחלות; בלשון ימינו - תרופה. לפי זה, במשלי יז22:

מקורות ופירושים נוספים

1. יש מפרשים גֵהָה = גוה = גויה = גוף, ובמיוחד פנים (מטמונית למשפחות סופרים בשם התרגום על משלי יז22); לפי זה, ייטיב גהה = ישפר את מצב הגוף ואת מראה הפנים, והפועל גָהָה = שיפר את בריאות הגוף.

2. יש מפרשים גֵהָה = כהה = רפואה, שמכהה ומחלישה את המחלה (מטמונית למשפחות סופרים בשם המאירי על משלי יז22; ודומה לזה פירשו ר' יונה גירונדי ובעקבותיו מצודת ציון שם). ובקונקורדנציה של שבי"ל: גהה - ענינו כהות ורפיון (ראו רפא = רפה). לפי זה, ייטיב גהה = ייטיב לאדם כמו רפואה (מצודות על הושע ה13), והפועל גָהָה = ריפא.

  • אולם, פירושים אלה "מתחברים" פחות טוב לפסוק בהושע: "ולא יגהה מכם מזור" - לפי פירושים אלה היה ראוי לכתוב "ולא יגהה לכם".

משמעות שמו של המרכז לבריאות הנפש

באתר של המרכז לבריאות הנפש גהה נאמר ש"המרכז לבריאות הנפש ''גהה'' נוסד ב– 1942, כאשר שמו ניתן לו ע''י דוד רמז". לא כתוב שם מה משמעות השם.

אחד ההסברים החלופיים ששמעתי הוא, ש-GeHa היא ההגיה הגרמנית לראשי התיבות GH, ראשי תיבות של General Hospital.

תגובות