השקד - סמל לטוב או לרע?

קוד: השקד - סמל לטוב או לרע בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: רחלי ש'

אל: שיעור נח"ת מרכז כב שבט ס"א; לא גמור

בס"ד

הסיכומים כתובים כמו ש אני (אליאב) הבנתי אותם וניתן לפנות אלי בכל בעיה טכנית או אחרת.

שיעור של רחלי שטרן הועבר במחוז מרכז בכ"ב שבט תשס"א

נושא השיעור:השקד (לט"ו בשבט). עדיף לקרוא את כל הקטע מהתנ"ך ולא רק את הפסוק שמובא פה.

 • א. במדבר י"ז,כ': "והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח...ויגמל שקדים"

 • ב. ירמיה א',י"א: "...מקל שקד אני רואה...כי שוקד אני על דברי לעשתו"

 • ג. ירמיה ל"א,כ"ז: "והיה כאשר שקדתי 1 עליהם לנתוש...כן אשקד 2 עליהם לבנות ולנטוע"

 • ד. ירמיה מ"ד,כ"ו: "הנני שוקד עליהם לרעה ולא לטובה"
 • ה. קהלת י"ב,ה': "גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב"

 • ו. דניאל ט',י"ד: "וישקד ה' על הרעה ויבאה אלינו"

  רחלי מנסה להראות שכל פעם שכתוב שקד תמיד זה לטובה:

 • א. החטא של קרח (במדבר ט"ז) הוביל לעניין השקד --- עניין רע. השקד פורח מהר כדי לסיים את העניין הרע. ומכיוון שבכל רע יש טוב כאן הכהנים ישקדו בעבודתם בביהמ"ק.

 • ב. למרות שבד"כ שקד זה בהתחלה כאן זה יהיה בסוף --- בעיה - הנושא פתוח לתגובות...

 • ג. 1 זה לרעה 2 זה לטובה --- חלק מהפסוק לרעה וחלקו לטובה – בכל רע יש גם טוב.

 • ד. כאן זה לרעה לא יעזור כלום. --- בעיה - הנושא פתוח לתגובות...

 • ה. הפרשנים: השקד -עצם בעמוד השדרה וכשמזדקנים זה מכופף את הגב. המילה "וינאץ" בפסוק, הכוונה בבת אחת יקפוץ על האדם. העצם הזו היא היחידה בגוף שלא נרקבת וזה דבר טוב. --- זה דבר טוב (שלא נרקב) ורע (שבבת אחת קופץ על האדם)

 • ו. כאן זה לרעה לא יעזור כלום. --- בעיה - הנושא פתוח לתגובות...

  לסיכום: יש רק במקורות 1,3,5 דברים לרעה ולטובה ביחד. רק כשיש את השם עצמו ולא פועַל יכול להיות טוב ורע. [1- שקדים. 3- אשקוד 5- השקד]

  עם-ישראל נמשל לרימונים ולאגוזים ולכן בכל המקורות האלו כתוב שקד כדי לא להמשיל את עם-ישראל לרעה.

  ט"ו בשבט זה זמן שרוב גשמי שנה ירדו כבר וזה גם לא כל-כך טוב לעם-ישראל. מה שמסמל את זה זו השקדיה שצומחת בזמן הזה, צריך להסתכל ולראות שאפילו שהזמן לא כל-כך טוב כי רוב גשמי שנה ירדו בכל-זאת לחפש גם את הדבר הטוב. (כי בטוח יש!!!)

 • ראו גם: שקד - משל להשתדלות, התמדה וזריזות.
 • תגובות